PARTNER PORTALU
 • BGK

Czy wojewoda może odmówić dostępu do informacji publicznej?

 • bad    2 listopada 2015 - 13:10
Czy wojewoda może odmówić dostępu do informacji publicznej?

Wojewoda małopolski zostanie zobowiązany do udostępniania danych.

Polski Związek Firm Deweloperskich zwrócił się do wszystkich wojewodów z prośbą o udzielenie informacji dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej. Wojewoda małopolski odmówił przekazania danych, co doprowadziło sprawę przed sąd.
Wiosną 2015 roku, wobec niepokojących informacji dochodzących do Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), zgodnie z którymi coraz częściej dochodziło do przypadków wzruszania istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i narażania przedsiębiorców na nieprzewidywalne działania organów administracji, PZFD postanowił zweryfikować skalę tego zjawiska i zwrócił się do wojewodów z prośbą o przekazanie danych statystycznych.

Na szesnastu zapytanych przedstawicieli administracji rządowej w terenie, jeden z nich odmówił Związkowi prawa do informacji publicznej. Wobec nieugiętej postawy wojewody małopolskiego, sprawa znalazła swój finał w sądzie.

- Uznaliśmy, że otrzymanie wnioskowanych informacji jest konieczne dla zapewnienia większej przejrzystość działań organów administracji publicznej wśród przedsiębiorców i podjęliśmy wszelkie działania prawne, aby je uzyskać – komentuje Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.

Związek deweloperów wskazuje na nieprzewidywalność polskiego

W pierwszym pytaniu PZFD zapytał o to, w ilu przypadkach w ciągu ostatnich 10 lat wojewoda wystąpił o stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w stosunku do podrzędnych jednostek samorządu terytorialnego.

Drugie pytanie dotyczyło tego, czy w ramach aktu nadzoru nad podległymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonano uchylenia uchwały, lub zarządzenia, lub decyzji, które nakładałyby obowiązek wnoszenia opłaty przez użytkownika wieczystego z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu zawartych w umowach użytkowania wieczystego na zgodny z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania terenu lub decyzją WZ.

Wspomniane kwestie są bardzo istotne z punktu widzenia inwestorów, w imieniu których występuje Związek, ponieważ mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo inwestycyjne.

- Jako Związek często podkreślamy, że nieprzewidywalność polskiego prawa jest jedną
z największych barier w rozwoju ekonomicznym. Przedsiębiorcy inwestujący ogromny kapitał w projekty, których realizacja jest rozłożona często nawet na kilka lat, powinni mieć gwarancję tego, że zasady gry nie będą zmieniane w jej trakcie – dodaje obrazowo Płochocki.

Wojewoda zostanie zobowiązany do udostępniania danych

W trakcie rozprawy sąd przyznał, że PZFD ma interes prawny w uzyskaniu wnioskowanej informacji od wyłamującego się wojewody. PZFD wykazało, że aktywnie działa na rzecz stanowienia lepszego prawa w zakresie m.in. budownictwa mieszkaniowego w ramach procesów legislacyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.

Ponadto uzyskanie wnioskowanych informacji o liczbie przypadków rozstrzygnięć nadzorczych może stanowić podstawę (wraz z innymi informacjami) dokonania ustaleń, co do przyczyn problemów występujących w budownictwie mieszkaniowym. Ustalenia te przyczyniłyby się do  usprawnienia postępowań administracyjnych związanych ze wskazanym problemem społecznym, jakim jest szeroko rozumiany problem budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wojewoda zostanie zobowiązany do udostępniania wnioskowanych przez PZFD informacji o liczbie rozstrzygnięć nadzorczych oraz o liczbie stwierdzeń nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do podrzędnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dane zebrane ze wszystkich województw pozwolą Związkowi zdiagnozować, w których z nich występuje najwięcej uchyleń planów miejscowych oraz co jest tego najczęstszą podstawą, a następnie temu przeciwdziałać.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (4)

 • Ryszard, 2015-11-02 20:10:30

  Nie będę się czepiał i opcją jechał, ale 50% urzędników jeśli chodzi o dostęp do informacji to "psy ogrodnika". Posłowie też nie chcieli pomóc. Krwiopijcy byli i będą.
 • znany, 2015-11-02 15:14:41

  Do pp: w leadzie jest informacja: że chodzi o woj. małopolskiego. ale gdzie on jest wymieniony z nazwiska? gdzie jest napisane kim on jest? lub z jakiego środowiska politycznego się wywodzi? to byłaby normalna informacja w każdym newsie... nie rozumiem czemu ten portal to ukrywa. Wojewoda to nie kto...ś bezimienny...  rozwiń
 • pp, 2015-11-02 13:59:54

  Do znany: Już w leadzie jest informacja, o kogo chodzi