Czy wojewoda może odmówić dostępu do informacji publicznej?

Polski Związek Firm Deweloperskich zwrócił się do wszystkich wojewodów z prośbą o udzielenie informacji dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej. Wojewoda małopolski odmówił przekazania danych, co doprowadziło sprawę przed sąd.
Czy wojewoda może odmówić dostępu do informacji publicznej?
Wojewoda małopolski zostanie zobowiązany do udostępniania danych.

Wiosną 2015 roku, wobec niepokojących informacji dochodzących do Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), zgodnie z którymi coraz częściej dochodziło do przypadków wzruszania istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i narażania przedsiębiorców na nieprzewidywalne działania organów administracji, PZFD postanowił zweryfikować skalę tego zjawiska i zwrócił się do wojewodów z prośbą o przekazanie danych statystycznych.

Na szesnastu zapytanych przedstawicieli administracji rządowej w terenie, jeden z nich odmówił Związkowi prawa do informacji publicznej. Wobec nieugiętej postawy wojewody małopolskiego, sprawa znalazła swój finał w sądzie.

- Uznaliśmy, że otrzymanie wnioskowanych informacji jest konieczne dla zapewnienia większej przejrzystość działań organów administracji publicznej wśród przedsiębiorców i podjęliśmy wszelkie działania prawne, aby je uzyskać – komentuje Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.

Związek deweloperów wskazuje na nieprzewidywalność polskiego

W pierwszym pytaniu PZFD zapytał o to, w ilu przypadkach w ciągu ostatnich 10 lat wojewoda wystąpił o stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w stosunku do podrzędnych jednostek samorządu terytorialnego.

Drugie pytanie dotyczyło tego, czy w ramach aktu nadzoru nad podległymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonano uchylenia uchwały, lub zarządzenia, lub decyzji, które nakładałyby obowiązek wnoszenia opłaty przez użytkownika wieczystego z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu zawartych w umowach użytkowania wieczystego na zgodny z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania terenu lub decyzją WZ.

Wspomniane kwestie są bardzo istotne z punktu widzenia inwestorów, w imieniu których występuje Związek, ponieważ mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo inwestycyjne.

- Jako Związek często podkreślamy, że nieprzewidywalność polskiego prawa jest jedną
z największych barier w rozwoju ekonomicznym. Przedsiębiorcy inwestujący ogromny kapitał w projekty, których realizacja jest rozłożona często nawet na kilka lat, powinni mieć gwarancję tego, że zasady gry nie będą zmieniane w jej trakcie – dodaje obrazowo Płochocki.

Wojewoda zostanie zobowiązany do udostępniania danych

W trakcie rozprawy sąd przyznał, że PZFD ma interes prawny w uzyskaniu wnioskowanej informacji od wyłamującego się wojewody. PZFD wykazało, że aktywnie działa na rzecz stanowienia lepszego prawa w zakresie m.in. budownictwa mieszkaniowego w ramach procesów legislacyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.

Ponadto uzyskanie wnioskowanych informacji o liczbie przypadków rozstrzygnięć nadzorczych może stanowić podstawę (wraz z innymi informacjami) dokonania ustaleń, co do przyczyn problemów występujących w budownictwie mieszkaniowym. Ustalenia te przyczyniłyby się do  usprawnienia postępowań administracyjnych związanych ze wskazanym problemem społecznym, jakim jest szeroko rozumiany problem budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wojewoda zostanie zobowiązany do udostępniania wnioskowanych przez PZFD informacji o liczbie rozstrzygnięć nadzorczych oraz o liczbie stwierdzeń nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do podrzędnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dane zebrane ze wszystkich województw pozwolą Związkowi zdiagnozować, w których z nich występuje najwięcej uchyleń planów miejscowych oraz co jest tego najczęstszą podstawą, a następnie temu przeciwdziałać.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Nie będę się czepiał i opcją jechał, ale 50% urzędników jeśli chodzi o dostęp do informacji to "psy ogrodnika". Posłowie też nie chcieli pomóc. Krwiopijcy byli i będą.

Ryszard, 2015-11-02 20:10:30 odpowiedz

Do pp: w leadzie jest informacja: że chodzi o woj. małopolskiego. ale gdzie on jest wymieniony z nazwiska? gdzie jest napisane kim on jest? lub z jakiego środowiska politycznego się wywodzi? to byłaby normalna informacja w każdym newsie... nie rozumiem czemu ten portal to ukrywa. Wojewoda to nie kto...ś bezimienny... rozwiń

znany, 2015-11-02 15:14:41 odpowiedz

Do znany: Już w leadzie jest informacja, o kogo chodzi

pp, 2015-11-02 13:59:54 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU