PARTNER PORTALU
  • BGK

Dąbrowa Górnicza rezygnuje z opłaty adiacenckiej

  • MIW    1 marca 2018 - 12:39
Dąbrowa Górnicza rezygnuje z opłaty adiacenckiej
Opłata adiacencka związana jest np. z inwestycjami wod.-kan. w gminie (fot.ilustracyjne: drawsko.pl)

Rada miejska w Dąbrowie Górniczej przyjęła uchwałę likwidującą opłatę adiacencką. Uchwała wchodzi w życie ze wsteczną mocą obowiązywania od... 30 lipca 2008 roku.
  • Jeśli uchwała zostanie utrzymana w mocy przez nadzór prawny wojewody, to wstrzymane i umorzone zostaną wszelkie postępowania w sprawie naliczania i poboru opłat adiacenckich w Dąbrowie Górniczej.
  • Mieszkańcy, którzy opłaty już dokonali, będą mogli spodziewać się unieważnienia wydanych decyzji i zwrotu wpłaconych pieniędzy.
  • Prezydent miasta Zbigniew Podraza tłumaczy, że zgłosił projekt uchwały, by zakończyć „niezliczone spekulacje i grę” radnych opozycji i części posłów.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka ustalona jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, Unii Europejskiej, jednostek samorządu terytorialnego lub źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Pod pojęciem opłaty adiacenckiej rozumie się też opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Czytaj: Ustawa o gospodarce nieruchomościami: Opłata adiacencka po nowemu

Radni ustalają stawki

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala w drodze uchwały rada gminy. W przypadku Dąbrowy Górniczej taka uchwała została podjęta 28 maja 2008 roku. Radni ustalili wówczas wysokość opłaty na poziomie 50 proc. wzrostu wartości nieruchomości.

Pod koniec lutego br. prezydent miasta przedstawił Radzie Miejskiej projekt uchwały zakładający całkowite uchylenie obowiązującej do tej pory uchwały, a tym samym likwidację podstaw do nakładania opłaty adiacenckiej. Zaproponował, by uchwała weszła w życie ze wsteczną mocą obowiązywania od 30 lipca 2008 roku, czyli dnia, kiedy po raz pierwszy mogła mieć zastosowanie uchwała ustalająca wysokość tej opłaty w Dąbrowie Górniczej.

Ukrócić spekulacje

Jak tłumaczy prezydent miasta Zbigniew Podraza zdecydował się na taki krok, aby zakończyć „niezliczone spekulacje i grę” radnych opozycji i części posłów, którzy „pod pretekstem troski o mieszkańców objętych opłatą od wzrostu wartości nieruchomości” chcieli go zmusić do działań niezgodnych z prawem.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.