PARTNER PORTALU
  • BGK

Dane wrażliwe poza zainteresowaniem NIK

  • PAP    21 maja 2012 - 20:00
Dane wrażliwe poza zainteresowaniem NIK

Kontrolerzy NIK nie potrzebują dostępu do niektórych danych wrażliwych, np. o pochodzeniu rasowym, poglądach politycznych i przekonaniach religijnych; nie będą ich zbierać, choć pozwala im na to ustawa - zadeklarował w poniedziałek prezes izby Jacek Jezierski.
2 czerwca wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o NIK, które dają kontrolerom Izby prawo do przetwarzania, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli, danych wrażliwych wymienionych w ustawie o ochronie danych osobowych.

W poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie przedstawiciele NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ocenili, że część z tych danych jest Izbie potrzebna, a inne nie. Prezes Izby Jacek Jezierski zaprezentował też projekt zmian w ustawie o NIK oraz zadeklarował, że do czasu jego uchwalenia kontrolerzy nie będą zbierać najbardziej intymnych danych.

"Jesteśmy gotowi do samoograniczenia dostępu kontrolerów NIK do niektórych danych wrażliwych" - zadeklarował.

Jak mówił Jezierski, NIK potrzebuje dostępu do tych informacji wrażliwych, które dotyczą relacji obywateli z państwem - danych o stanie zdrowia, dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także dotyczących orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Dostęp do tych informacji jest według NIK niezbędny do właściwego i skutecznego przeprowadzenia kontroli, np. dotyczących przestrzegania praw pacjentów, pomocy niepełnosprawnym, świadczeń z pomocy społecznej lub działalności więzień i poprawczaków.

Jednocześnie zdaniem prezesa NIK pozostałe dane wrażliwe - pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa, informacje o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym - to dane głęboko intymne. Dlatego Jezierski zaprezentował projekt, który, jeśli zostałby uchwalony, odebrałby Izbie możliwość przetwarzania tych właśnie informacji o obywatelach.

"Niewątpliwie wszystkie te dane intymne są Najwyższej Izbie Kontroli zbędne" - powiedział Jezierski. Dodał, że z analizy dotychczas przeprowadzonych kontroli wynika, że NIK dotychczas po takie dane nie sięgała. "Wydałem zarządzenie, które do czasu zmiany tego przepisu ustawy o NIK zabrania sięgania kontrolerom do tego typu danych wrażliwych. W tej chwili nie jest przygotowywana, ani prowadzona żadna kontrola, która wymagałaby sięgania do tego katalogu danych wrażliwych" - zapewnił Jezierski.

Dodał, że sięganie po dane wrażliwe, których nie dotyczy propozycja zmian w ustawie, jest obłożone dodatkowymi obostrzeniami wynikającymi z wewnętrznych przepisów Izby; kontroler musi bowiem uzyskać zgodę przełożonych.

Zaproponowany przez Jezierskiego projekt pozytywnie ocenili przedstawiciele RPO i GIODO. "Inicjatywa NIK jest daleko idąca" - powiedział zastępca GIODO Andrzej Lewiński. Dodał, że projekt zmniejsza uprawnienia Izby tak dalece, że "można się zastanowić, czy nie ogranicza możliwości wypełniania jej ustawowych obowiązków".

Ocenił też, że propozycja jest adekwatna do przepisów konstytucji, która mówi, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.