PARTNER PORTALU
  • BGK

Deficyt po listopadzie ponad 30 mld zł

  • PAP    5 grudnia 2012 - 18:25

Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2012 r. roku wyniósł 30 mld 426 mln zł - wynika z podanych przez resort finansów szacunków wykonania budżetu. Stanowi to 86,9 proc. dopuszczonego na bieżący rok deficytu w wysokości prawie 35 mld zł. Największą pozycję wśród wydatków budżetu stanowiły subwencje ogólne dla JST.
 ZAKTUAIZOWANE. Zgodnie z komunikatem MF wydatki państwa po sierpniu wyniosły ok. 293 mld 376 mln zł, co stanowi 89,2 proc. zaplanowanych na br. wydatków w wysokości ok. 328 mld 765 mln zł.

Dochody budżetu państwa wyniosły ponad 262 mld 950 mln, co stanowi 89,5 proc. z zaplanowanych w ustawie budżetowej dochodów w wysokości ponad 293 mld 766 mln zł.

Z tytułu podatków do budżetu wpłynęło 227 mld 635 mln zł, (86 proc. z planowanych 264 mld 803 mln zł), w tym z podatków pośrednich ok. 167 mld 546 mln zł (85,4 proc. z zaplanowanych na ten rok 196 mld 118 mln zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły 22 mld 949 mln zł (86,2 proc. z zaplanowanych na br. 26 mld 635 mln zł), a z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 35 mld 900 mln zł, (89,2 proc. z zaplanowanych w budżecie z tego tytułu 40 mld 250 mln zł).

Największą pozycję wśród wydatków budżetu stanowiły subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 49 mld 517 mln zł, (97,7 proc. tegorocznego planu) oraz dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 37 mld 808 mln zł (94,7 proc. planu na ten rok).

Jednocześnie resort finansów poinformował w poniedziałek, że Ministerstwo Finansów spłaciło w listopadzie br. równowartość 304,5 mln euro kapitału od długu zagranicznego Skarbu Państwa oraz równowartość 69,6 mln euro odsetek od niego. W efekcie stan środków walutowych w dyspozycji Ministerstwa Finansów na koniec sierpnia br. wyniósł 6 mld 483 mln euro, co stanowiło ponad 38 mld 943 mln zł.

Według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa po listopadzie deficyt miał wynieść 32 mld 339 mln zł (92,4 proc.) Zgodnie z ustawą budżetową, ten rok ma zamknąć się deficytem w wysokości 34 mld 999,5 mln zł.

-----------------WCZEŚNIEJSZA INFORMACJA---------------

Na poczatku grudnia wiceminister finansów Hanna Majszczyk podała powołując się na szacunkowe wyniki, że deficyt budżetu po listopadzie wyniósł ok. 30 mld zł.

Dodała, że stanowi to około 87 proc. dopuszczalnego deficytu zapisanego w ustawie budżetowej na 2012 r. Majszczyk zaznaczyła, że w porównaniu z paŸdziernikiem deficyt spadł, co jest zgodne z harmonogramem wydatków i dochodów budżetu w tym roku.

Pytana o dochody z podatków, zwłaszcza z VAT, wiceminister wyjaœniła, że w listopadzie były one realizowane zgodnie z oczekiwaniami. Zastrzegła jednak, że wczeœniejszych ubytków zapewne nie uda już sie odrobić.

Po paŸdzierniku tego roku deficyt budżetu sięgnął 97,7 proc. założonego na 2012 r. - wynika z podanego we wtorek przez MF operatywnego sprawozdania z wykonania budżetu państwa.

Po paŸdzierniku br. deficyt budżetu wyniósł 34 mld 206 mln 87 tys. zł. Wydatki państwa do końca paŸdziernika wyniosły 272 mld 239 mln 451 tys. zł, co stanowi 82,8 proc. z zaplanowanych na ten rok 328 mld 765 mln 688 tys. zł; dochody budżetu państwa wyniosły zaœ 238 mld 33 mln 364 tys. zł, czyli 81 proc. z zaplanowanych na ten rok dochodów w wysokoœci 293 mld 766 mln 128 tys.

Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów harmonogramem dochodów i wydatków budżetu państwa po paŸdzierniku deficyt powinien wynieœć 34 mld 683,7 mln zł (99,1 proc. planów), ale w listopadzie ma nastąpić spadek do 32 mld 339 mln zł (92,4 proc.).

Zgodnie z ustawą budżetową na 2012 r., rok ma zamknąć się deficytem w wysokoœci 34 mld 999,5 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.