PARTNER PORTALU
  • BGK

Deficyt większy o około 16 mld zł

  • PAP    20 sierpnia 2013 - 17:38
Deficyt większy o około 16 mld zł

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji budżetu państwa na 2013 rok, zwiększającej deficyt o około 16 mld zł wobec 35,6 mld zł zapisanych w ustawie.
W projekcie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki sięgną 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł.

„Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2013 r. wyniosły 158,5 mld zł (dane szacunkowe), co stanowiło 53,0 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. W omawianym okresie dochody były o 7,5 mld zł (4,5 proc.) niższe, niż w analogicznym okresie 2012 r." - wskazano w komunikacie CIR.

Poinformowano, że prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w tym roku, w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r., wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9 proc. „Spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT" - napisano w komunikacie.

Dodano, że nowela budżetu nie spowoduje zmian, jeśli chodzi o nadwyżkę budżetu środków europejskich i nadal wyniesie ona 6 mld 154,5 mln zł. Z kolei ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 9 mld 432,3 mln zł, wobec planowanego w ustawie budżetowej ujemnego salda na poziomie 10 mld 89,8 mln zł.

„Przedstawione pozycje w łącznej kwocie 54 mld 886,9 mln zł (wobec 39 mld 500,7 mln zł w ustawie) zostaną sfinansowane następująco: finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 29 mld 14,0 mln zł (w ustawie 22 mld 636,7 mln zł), finansowanie zagraniczne wyniesie 25 mld 828,7 mln zł (w ustawie 16 mld 864 mln zł)" - napisano.

Dodano, że wzrost finansowania krajowego o 6 mld 377,9 mln zł jest głównie efektem wzrostu finansowania w skarbowych papierach wartościowych, wzrostu dodatniego salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa przy pogłębieniu ujemnego salda pożyczek udzielanych z budżetu państwa.

Z kolei wzrost finansowania zagranicznego o 8 mld 964,6 mln zł to efekt wzrostu finansowania z tytułu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych, wzrostu salda z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wyniku m.in. zwiększonej skali sprzedaży środków walutowych przy spadku finansowania w obligacjach emitowanych na rynkach zagranicznych.

CIR podał ponadto w komunikacie, że zmiana prognoz spowodowała konieczność ograniczenia wydatków budżetu państwa na ten rok. Cięcia wydatków wyniosą 7 mld 656 mln 360 tys. zł. „Ograniczenie wydatków w większym zakresie utrudniłoby lub uniemożliwiłoby skuteczne przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu spowolnienia gospodarczego" - wyjaśniono.

Cięcia mają być rozłożone na poszczególne części budżetowe, czyli m.in.: ministerstwa, urzędy centralne, administrację wojewódzką, współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, czy zmianę harmonogramu realizacji niektórych przedsięwzięć.

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął też projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej. „Zmiana uwarunkowań prognozy makroekonomicznej jest powodem częściowego ograniczenia wydatków budżetu państwa na 2013 rok. Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy wiążą się z nowelizacją budżetu na rok 2013 i dotyczą wyłącznie tego roku" - wskazano.

W komunikacie podano, że jedna ze zmian dotyczy redukcji wydatków państwa na finansowanie potrzeb obronnych armii. „Zgodnie z propozycją, na ten cel zostanie przeznaczone 28 mld 252 mln 277 tys. zł. Oznacza to, że w 2013 r. na potrzeby obronne nie zostaną przeznaczone wydatki w wysokości nie niższej niż 1,95 proc. PKB brutto z roku poprzedniego" - wyjaśniono.

Kolejna zmiana mówi o zawieszeniu waloryzowania w 2013 r. wydatków związanych z dofinansowaniem zadań „projakościowych w szkolnictwie wyższym". Jak wskazano, do tej pory były one waloryzowane, co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony w ustawie budżetowej na dany rok.

„W 2013 roku zmieni się również struktura źródeł finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK SA. W bieżącym roku na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą transportu lądowego będzie przeznaczone 4 mld 750 mln 905 tys. zł" - dodano.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.