PARTNER PORTALU
  • BGK

Dekalog powiatowych żądań

  • GK/www.zpp.pl    29 września 2011 - 13:12
Dekalog powiatowych żądań

Zarząd Związku Powiatów Polskich przygotował zestawienie najważniejszych działań oczekiwanych przez samorząd powiatowy w Polsce.
Zarząd związku wymienia dziesięć najważniejszych z punktu widzenia wspólnot powiatowych problemów do rozwiązania w nowej kadencji parlamentu.

„Nie mają one żadnych barw, tylko są racjonalnie uzasadnionymi sprawami, bez których rozwiązania przez przyszły parlament nie ma co liczyć na sprawne funkcjonowanie samorządu powiatowego” – tłumaczy  Marek Tramś, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Związek domaga się w nim m.in. kompleksowej reformy systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, obejmującej w szczególności przyznanie władztwa podatkowego powiatom i województwom.

Postuluje także zwiększenie bazy majątkowej powiatów, ponieważ – w chwili swojego powstania – nie zostały wyposażone w większy majątek, co ogranicza możliwości ich działania ukierunkowanego na pobudzanie rozwoju lokalnego.

Zarząd przypomina, że dalej funkcjonują liczne agencje rządowe – takie jak Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Mienia Wojskowego – które zarządzają nieruchomościami położonymi w poszczególnych powiatach bez uwzględnienia potrzeb lokalnych.

„W związku z tym uważamy, że nieruchomości Skarbu Państwa mogące stanowić podstawę rozwoju lokalnego powinny być przekazane na własność powiatom” – tłumaczą samorządowcy.

Domagają się też gruntownych zmian w Karcie Nauczyciela, która – według związku – jest zbiorem nieracjonalnych przywilejów. Uważają, że Karta Nauczyciela nie powinna obejmować dyrektora szkoły, bo pełni on bardziej funkcję managera, niż nauczyciela. Warunki i czas pracy nauczyciela powinny być zgodne z zasadami ogólnymi – 40-godzinny tydzień pracy, w tym 20 – 22 godzin spędzanych „przy tablicy”.

Zarząd ma też uwagi do systemu awansu zawodowego. Według związku należy go powiązać z podnoszeniem jakości pracy szkoły. Podwyższenie płacy nauczyciela musi się z kolei wiązać z poszerzeniem oferty szkoły oraz podniesieniem jakości jej pracy.

System wynagrodzeń też powinien ulec poważnym zmianom. „Przede wszystkim należy dokonać konsolidacji wynagrodzenia poprzez uwzględnienie w jego podstawie licznych dodatków (w szczególności dodatku mieszkaniowego i wiejskiego). Rozwiązanie takie nie będzie stanowiło uszczerbku dla poziomu dochodów nauczycieli, a jednocześnie w znaczący sposób zmniejszy koszty naliczania płac” – tłumaczy zarząd.

Samorządowcy postulują również odejście od ustalania poziomu wynagrodzenia nauczycieli na szczeblu centralnym – a w konsekwencji od wymogu prowadzenia corocznej analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia i wymogu wyrównania wypłaconych wynagrodzeń do tzw. „średniej”.

Cały dokument w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Eterno Vagabundo, 2011-09-30 09:28:19

    Skoro Rząd już umył ręce od wszelkiwj roboty, To czemuż ma z powiatami jeszcze mieć kłopoty ? Zatem Władza Terenowa niech ciężko haruje, Bo Przywództwo znój, jak zwykle, tylko kontempluje.
  • Kokos, 2011-09-29 18:20:58

    Trudno się z tym nie zgodzić!