PARTNER PORTALU
  • BGK

Deklaracja śmieciowa a ochrona danych osobowych

  • pt    5 listopada 2013 - 11:56
Deklaracja śmieciowa a ochrona danych osobowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie unieważniło w całości uchwałę gminy Wiśniowa za żądanie w deklaracji danych nieadekwatnych do prawidłowego obliczenie opłaty za wywóz nieczystości.
Rzeszowskie RIO podaje za powody unieważnienia uchwały żądanie od właściciela nieruchomości dołączenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w tym danych właściciela nieruchomości i osób trzecich mogących stanowić dane szczególnie chronione z istotnym naruszeniem art.27 ust. o ochronie danych osobowych i nieadekwatnych do prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zdaniem RIO niezgodne z prawem jest również żądanie bezwarunkowego podania numeru telefonu, co może być uznane, jako nałożenie obowiązku na właścicieli nieruchomości posiadania telefonu. RIO również uznaje to żądanie za nieadekwatne do prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

W opinii Izby błędem jest także żądanie podania danych dotyczących sposobu wyliczenia opłaty miesięcznej w odniesieniu do osób zamieszkałych okresowo z góry w odniesieniu do poszczególnych miesięcy roku w sytuacji, gdy deklaracja ta nie jest deklaracją roczną, zamiast złożenia nowej  deklaracji o zaistniałych zmianach.

Niepotrzebne jest także żądanie bezwarunkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a co za tym idzie żądanie podania imienia i nazwiska osób zamieszkujących w danej nieruchomości.

- Mając powyższe na uwadze uznać należy – czytamy w wyroku RIO -  że ustalenie we wzorze deklaracji  obowiązku załączenia szeregu dokumentów i oświadczeń oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonywania zadań wynikających z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istotnie wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do ształtowania zawartości uchwały ustalającej wzór deklaracji – pisze RIO.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.