Dialog ze spółdzielcami w sprawie śmieci

Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski odpowiedział na list spółdzielców, zaniepokojonych zmianą związaną z przejęciem przez gminę gospodarki odpadami.
Dialog ze spółdzielcami w sprawie śmieci

Wyrazili w nim obawę o organizacyjne aspekty tych zmian i poprosili o podjęcie działań, które ograniczą spodziewany wzrost kosztów. Miasto będzie konsultować ze spółdzielcami m.in. sposób obliczania stawek za wywóz odpadów.

Prezydent Rafał Dutkiewicz dwukrotnie spotkał się w tej sprawie z Komisją Dialogu Społecznego.

Wrocławski magistrat opublikował list wiceprezydenta. Oto on.

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na pismo z 13 grudnia br. uprzejmie informuję, że podjąłem szereg działań mających na celu jak najsprawniejsze wprowadzenie nowych zasad gospodarowania odpadami we Wrocławiu.

Zmianę, o której Państwo piszą, spowodowała przyjęta przez Sejm RP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizując poszczególne postanowienia tej Ustawy doszliśmy do momentu, w którym należało dokonać wyboru metody naliczania opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców Wrocławia. Niestety, uchwalone przez Sejm rozwiązania ustawowe są nieadekwatne do sytuacji w gminach, bardzo rygorystyczne oraz narzucające wybór tylko jednej metody naliczania opłaty, a metody „na sztywno" zostały opisane w Ustawie.

Dlatego też wystąpiłem do Ministerstwa Środowiska o zmianę zapisu Ustawy i - jak wynika z otrzymanej korespondencji - Ustawa będzie zmieniona 4 stycznia 2013 roku. Pozwoliło to zrealizować ustawowy obowiązek ustalenia metody oraz stawki za wywóz odpadów w dwóch czytaniach uchwały Rady Miejskiej Wrocławia.

W dniu 28 grudnia Rada Miejska Wrocławia odbyła pierwsze czytanie uchwały, natomiast po dokonaniu zmian ustawowych w dniu 4 stycznia 2013 r. na kolejnych sesjach nastąpi drugie czytanie. Uchwała po pierwszym czytaniu oraz zaproponowane stawki uwzględniają przewidywany koszt gospodarowania odpadami we Wrocławiu, ale czas pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem pozwoli na konsultacje m.in. z prezesami spółdzielni mieszkaniowych oraz innymi zarządcami i właścicielami nieruchomości mieszkalnych.

Głównym celem tych prac jest minimalizacja wzrostu kosztów związanych z gospodarką odpadami dla mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że ostateczna cena zostanie ustalona w wyniku przetargu, do przeprowadzenia którego samorządy gminne są zobowiązane ustawowo.

Konieczność korzystania z instalacji biologiczno-mechanicznej w miejscowości Rudna Wielka w gminie Wąsosz wynika z przyjętego planu gospodarowania odpadami przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. W tej sprawie zwróciłem się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Mam nadzieję, że wymienione działania pozwolą na podjęcie w drugim czytaniu uchwały o wyborze metody i ustaleniu stawek za gospodarowanie odpadami we Wrocławiu na minimalnym możliwym poziomie.

Jednocześnie bardzo Państwu dziękuję za podjętą inicjatywę.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Prezydent Adamski od dawna wie co trzeba zrobić aby było taniej... Wystarczy wkleić do google.pl hasło "system eko ab" i hasło "jak mniej płacić za śmieci"... O systemie EKO AB wiceprezydent Adamski wie od dwóch lat - ale problem w tym, że trzymający władzę nie mają empatii z l...udźmi mniej zarabiającymi od nich i niewiele ich interesuje aby było taniej i aby dużo odzyskiwać odpadów... rozwiń

EKO AB, 2013-01-04 11:44:18 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU