PARTNER PORTALU
  • BGK

Dla kogo NIP?

  • Przegląd prasy/ Rzeczpospolita    3 marca 2010 - 08:55

Krajowa Rada RIO wystąpiła do ministra finansów o ostateczne wyjaśnienie konfliktowej kwestii, kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług: gmina czy jej urząd.
Numer identyfikacji podatkowej nadawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami albo płatnikami podatków lub składek ubezpieczeniowych.- W skali kraju funkcjonują rozmaite rozwiązania. Traktujące jako podatników VAT jednocześnie gminę i jej urząd, mówiące o tym, że podatnikiem jest tylko urząd gminy, oraz takie, które za podatnika podatku od towarów i usług uznają wyłącznie gminę - donosi "Rzeczpospolita".

Coraz powszechniejszy staje się ten ostatni pogląd. Uznano bowiem, że tylko gmina wyposażona w osobowość prawną i związaną z nią samodzielność działania (w tym samodzielność gospodarczą) spełnia wszystkie wymogi definicji podatnika VAT ustawy o podatku od towarów i usług.W orzecznictwie ugruntowany został również pogląd, że urząd gminy nie może być podatnikiem VAT, gdyż nie ma statusu jednostki organizacyjnej gminy.

Krajowa Rada RIO zwraca więc uwagę, w wystąpieniu skierowanym do ministra finansów, na potrzebę jednoznacznego rozstrzygnięcia sygnalizowanych problemów, również przez odpowiednią zmianę obowiązujących przepisów uwzględniającą specyfikę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.