PARTNER PORTALU
  • BGK

Długie pożycie małżeńskie bez nagrody

  • GK    22 lipca 2013 - 13:34
Długie pożycie małżeńskie bez nagrody

Wydawanie środków budżetowych na wypłaty nagród pieniężnych za długoletnie pożycie małżeńskie jest bezpodstawne – uznała gdańska RIO.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku przypomniała, że ustalenie nagrody pieniężnej dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie przez radę miasta jest aktem prawa miejscowego, bo skierowane jest do ogółu mieszkańców.

Stawarza obowiązek wypłaty nagród przez prezydenta miasta i powoduje powstanie roszczenia o wypłatę nagrody u małżonków spełniających warunki do jej uzyskania.

- Jednak ani ustawa o samorządzie gminnym, ani o finansach publicznych, jak również uregulowania dotyczące polityki prorodzinnej nie dają radzie miejskiej upoważnienia do stanowienia prawa w tym zakresie - stwierdziła gdańska RIO.

Upoważnienie takie jest wymagane zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy o samorządzie gminnym.

- W kwestii stanowienia prawa miejscowego samodzielność gminy w prowadzeniu gospodarki finansowej jest ograniczona do upoważnień wynikających z przepisów odrębnych, np. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych czy ustawy o systemie oświaty - orzekła RIO.

Izba zwróciła też uwagę na to, że o stanowieniu prawa miejscowego w sprawie przyznawania nagród za długoletnie pożycie małżeńskie bez upoważnienia ustawowego wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, stwierdzając nieważność takiej uchwały w całości z uwagi na istotne naruszenie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 94 konstytucji, jak również wyrażonych w art. 7 konstytucji zasad praworządności i legalności.

- To wskazuje, że wydatkowanie środków budżetowych na wypłaty nagród pieniężnych za długoletnie pożycie małżeńskie należy uznać za bezpodstawne. Brak jest bowiem przepisów prawa materialnego, które by dopuszczały taką możliwość - stwierdziła RIO w Gdańsku.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.