PARTNER PORTALU
  • BGK

Długoletnie prognozy województw zagrożone. Przez janosikowe

  • AW    17 września 2015 - 14:20
Długoletnie prognozy województw zagrożone. Przez janosikowe
Dotychczasowy sposób naliczania „janosikowego” został uznany za niezgodny z Konstytucją, a nowego wciąz brak (fot.fotolia)

Województwa narażone będą na niepewność co do sposobu ustalania „janosikowego” tak długo, jak nie zostaną wdrożone docelowe rozwiązania prawne. Zdaniem Fitch Ratings, może to ograniczać ich zdolność do sporządzania długoletnich prognoz finansowych.
Przypomnijmy, Ministerstwo Finansów planowało, że zaproponuje docelową formułę do ustalania części regionalnej subwencji ogólnej („janosikowego”) zastępującą dotychczasowy sposób jej naliczania w pierwszym kwartale 2015 r. oraz że wprowadzi nowe regulacje prawne do połowy roku.

Jednakże plany uległy opóźnieniu i 27 sierpnia br. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która reguluje „janosikowe” dla województw w 2015r., przedłużając tym jej obowiązywanie na rok 2016.

Nie ma ustawy docelowej, jest niepewność

Zdaniem Fitch Ratings, opóźnienie we wdrożeniu nowego systemu wyrównywania dochodów wydłuża okres niepewności dla jednostek samorządu terytorialnego.

- Może to wpływać ograniczająco na ich zdolność do sporządzania długoletnich prognoz finansowych - zauważa Fitch w komunikacie.

Ustawa regulująca przejściowo system wyrównywania dochodów województw w 2015 roku została wprowadzona, ponieważ dotychczasowy sposób naliczania „janosikowego” został uznany za niezgodny z Konstytucją (na początku 2014r.). Główne zapisy tej ustawy regulują górny limit dla płatności z tytułu „janosikowego” przekazywanych przez najbogatsze województwa oraz wprowadzają formułę, która uwzględnia wpływ spowolnienia gospodarczego na dochody podatkowe województw.

Ustawa o janosikowym a przepisy przejściowe

Opóźnienie to nie wpływa jednak na główne założenia dotyczące krótkookresowej perspektywy dla województw. Jak podkreśla Fitch, najważniejsze zapisy przepisów przejściowych mogą zostać przejęte do docelowej ustawy regulującej wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

- Uważamy, że docelowa ustawa zachowa podstawowe regulacje prawa przejściowego, gdyż zawiera ono bardziej elastyczną formułę ustalania „janosikowego”, którą zaprojektowano tak, aby uwzględnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przedłużenie obowiązywania prawa przejściowego na rok 2016 jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, że województwa, które dokonywały najwyższych wpłat z tytułu „janosikowego” nadal będą korzystać z możliwości dokonywania niższych wpłat. Jesteśmy zdania, że postanowienia ustawy regulującej przejściowo kwestię systemu wyrównywania dochodów zostaną zaadaptowane na potrzeby ustawy docelowej - informuja agencja ratingowa.

Zgodnie z postanowieniami prawa przejściowego, płatności województwa mazowieckiego na poczet subwencji spadły o około 40 proc. W maju br. Fitch zmienił perspektywę ratingu województwa („BBB”) z negatywnej na stabilną, oczekując, że budżet Mazowsza będzie zrównoważony oraz że spadnie jego zadłużenie bezpośrednie. Wyraża się to w ograniczaniu wydatków oraz wprowadzeniu limitu zadłużenia (warunki konieczne dla otrzymania pożyczki z budżetu państwa) i w znacznie niższych wpłatach z tytułu „janosikowego” w 2015r.

Beneficjenci janosikowego śpią spokojniej?

Dla województw beneficjentów „janosikowego” wpływ prawa przejściowego, zdaniem agencji, jest neutralny w 2015 r., ponieważ dotacje skarbu państwa uzupełniają niedobór dochodów. Dotacje te będą utrzymane w 2016 r., mimo, że spadną z 268 mln zł do 210 mln zł.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.