PARTNER PORTALU
  • BGK

Do absolutorium trzeba się przygotować

  • AW    11 maja 2011 - 16:21
Do absolutorium trzeba się przygotować

Zgodnie z ustawa o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Radni gminy, powiatu czy województwa zanim podejmą uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla zarządu JST powinni zapoznać się z następującymi dokumentami: sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem finansowym, opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy o finansach publicznych, opinią regionalnej izby obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Dodajmy, że w gminach i miastach uchwały w sprawie udzielaniu absolutorium prezydentom, wójtom czy burmistrzom muszą uzyskać bezwzględną większość „za” lub „przeciw”. Nie ma zasady, która obowiązuje w przypadku powiatów i województw, iż nie uzyskanie większości dla wniosku o udzielenie absolutorium jest równoznaczne z nieudzielaniem absolutorium.

RIO w Opolu zwróciło się nawet z prośbą do samorządów, by do uchwały absolutoryjnej przesyłanej do izby załączały wyciąg z protokołu sesji rady (zgromadzenia) w tym zakresie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • jotka, 2011-05-14 00:12:13

    W małych gminach , brak jest potencjalnych radnych rozumiejących trudną materię dot. absolutorium. Dlatego tez, najwazniejszym elementem tego punktu obrad rady jest - wręczenie kwiatów urzedujacemu wójtowi. Ale demokracji staje się zadośc bo uchwała przechodzi większościa glosów. Co nie oznacza że w... zgodzie z rozumem, ale to juz insza inszość!  rozwiń