PARTNER PORTALU
  • BGK

Dobre i stabilne ratingi Wielkopolski

  • aw    27 lipca 2015 - 13:09
Dobre i stabilne ratingi Wielkopolski
Fitch zakłada, że w 2015-2017 wyniki operacyjne Wielkopolski pozostaną dobre (fot.fotolia)

Fitch Ratings potwierdził ratingi Wielkopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-", dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)". To zasługa m.in. wysokiej nadwyżki operacyjnej
Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną. Fitch potwierdził również krótkoterminowy IDR w walucie zagranicznej na poziomie „F2".

Główne czynniki ratingu

Fitch zakłada, że w 2015-2017 wyniki operacyjne Wielkopolski pozostaną dobre, z marżą operacyjną wynoszącą przynajmniej 17%. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Władze Województwa będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych, korzystając z wysokiej elastyczności finansowej po stronie wydatków operacyjnych, a spodziewany wzrost gospodarki Polski wspierać będzie wpływy z podatków dochodowych.

W 2014 r. nadwyżka operacyjna Wielkopolski była wyjątkowo wysoka i wyniosła 24,3% dochodów operacyjnych (18,4% w 2013r.), głównie dzięki ścisłemu monitorowaniu i racjonalizacji wydatków, jak również silnemu wzrostowi dochodów z podatków dochodowych.

Na wyniki operacyjne w 2014 r. pozytywny wpływ miały także dochody o jednorazowym charakterze, związane ze zwrotem podatku VAT (29 mln zł) oraz otrzymaniem przez województwo części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw w wysokości 28 mln zł. Jednak po wyłączeniu powyższych tytułów nadwyżka stanowiłaby 20% dochodów operacyjnych, i byłaby w dalszym ciągu wyższa od oczekiwań Fitch, jak również od średniej z lat 2010-2013 (16,9%).

Fitch zakłada, że w latach 2015-2017 wydatki majątkowe Wielkopolski pozostaną wysokie i wyniosą 350 mln zł rocznie (30% wydatków ogółem). Dzięki możliwości współfinansowania projektów inwestycyjnych za pomocą środków UE, dochody majątkowe województwa powinny również być wysokie, średnio około 150 mln zł rocznie w latach 2015-2017. To, w połączeniu z prognozowaną nadwyżką operacyjną, powinno ograniczyć potrzeby Wielkopolski do finansowania inwestycji długiem w średnim okresie.

Fitch, zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że w latach 2015-2017 zadłużenie Wielkopolski pozostanie umiarkowane i wyniesie około 55% dochodów bieżących. Na koniec 2014r. zadłużenie bezpośrednie Województwa wyniosło 502,5 mln zł lub 52% dochodów bieżących (w 2013r.: 441 mln zł i 49%).

W tym samym okresie obsługa zadłużenia (spłata kapitału i odsetki) wyniesie około 37% prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej, pomimo osłabienia do około trzech do czterech lat z 2,3 roku w 2014r., w dalszym ciągu będzie niższy od ostatecznego okresu spłaty długu (11 lat).

Jednostki ochrony zdrowia podległe województwu mogą wymagać wsparcia finansowego ze strony Wielkopolski w średnim okresie w postaci poręczeń lub podnoszenia kapitału. Nie powinno to jednak wywołać dużej presji na budżet Województwa, a tym samym na rating Wielkopolski. Dzięki ścisłemu monitorowaniu sytuacji finansowej SPZOZ oraz trwającym procesom ich restrukturyzacji, sytuacja finansowa sektora ochrony zdrowia w Wielkopolsce poprawia się i jest lepsza niż w wielu innych województwach w Polsce.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.