PARTNER PORTALU
  • BGK

Dobre wyniki operacyjne Szczecina

  • aw    19 stycznia 2015 - 14:40
Dobre wyniki operacyjne Szczecina

Fitch spodziewa się, że Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne (fot.szczecin.pl)

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej (IDR) na poziomie „F2”.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący bardzo dobrych wyników operacyjnych Szczecina. Ratingi odzwierciedlają również, ostrożne zarządzanie finansami i racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu.

Ratingi biorą również pod uwagę rosnące ryzyko pośrednie związane z zadłużeniem spółek miejskich, które w większości dotyczy spółek, które są w stanie samodzielnie obsługiwać swoje zadłużenie.

Fitch spodziewa się, że w latach 2015-2016 Szczecin utrzyma bardzo dobre wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 11% i trzykrotnie wyższą niż obsługa zadłużenia szacowaną na ok. 70 mln zł.

Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że miasto będzie kontynuowało kontrolę wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły w związku z rozwijającą się bazą podatkową miasta.

W ciągu ostatnich dwóch lat Szczecin nie zaciągnął nowego zadłużenia. W 2014r. zadłużenie bezpośrednie Szczecina spadło o 2,3% do 913 mln zł. W 2015r. Miasto dokona ostatecznych płatności za ostatnio zakończone inwestycje.

W rezultacie - uwzględniając dodatkowo przesunięcia wydatków majątkowych z 2014r. na 2015r. - oczekuje się, że bezpośrednie zadłużenie wzrośnie o 18% do 1.078 mln zł, czyli 62% dochodów bieżących. Fitch prognozuje, że po zakończeniu inwestycji, zadłużenie bezpośrednie Szczecina od 2016r. powinno ustabilizować się na średnim poziomie 60%-65% dochodów bieżących.

Pomimo wzrostu zadłużenia w latach 2015-2016 wskaźniki obsługi i spłaty długu powinny pozostać bezpieczne. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może wzrosnąć do 7 lat (z prognozowanych 4,6 lat w 2014r.), ale nadal pozostanie znacznie poniżej średniej zapadalności długu wynoszącej 20 lat.

Budżet Szczecina jest narażony na ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe, gdyż prawie całe zadłużenie posiada zmienne oprocentowanie (80%), a 44% jest denominowane w euro.

Ryzyka te są jednak ograniczane przez ostrożną politykę budżetową Miasta, która charakteryzuje się planowaniem wydatków na obsługę zadłużenia na wyższym poziomie niż faktycznie
jest wykonywany.

Główne inwestycje Szczecina są już w trakcie realizacji. Zgodnie ze wstępnymi danymi w 2014r., wydatki majątkowe Miasta będą niższe niż zakładane, tj. 441 mln zł w rezultacie przesunięcia inwestycji na rok 2015.

W 2015r. wydatki majątkowe mogą wynieść 630 mln zł, ponieważ Szczecin dokona ostatecznych płatności za zakończone inwestycje. Ponad 50% tych wydatków będzie finansowane z dochodów majątkowych, ponieważ Miasto pozyskało dotacje unijne na swoje inwestycje.

Zdaniem Fitch wydatki majątkowe miasta ustabilizują się poniżej 300 mln zł od 2016r. Wysoka płynność oraz dobre zarządzanie płynnością są pozytywnie oceniane przez Fitch.

Stan gotówki na rachunkach Miasta wynosił średnio ponad 160 mln zł na koniec każdego miesiąca w 2014r., dzięki czemu Szczecin uzyskał 4,8 mln zł dochodów z odsetek. Miasto nie musiało korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, który jest dostępny w wysokości 150 mln zł.

Zobowiązania pośrednie, wynikające z zadłużenia spółek, mogą wzrosnąć z 610 mln zł w 2014r. do 750 mln zł w 2015r. Fitch uważa, że zobowiązania te nie powinny powodować istotnego ryzyka dla budżetu, ponieważ spółki samodzielnie obsługują swoje zadłużenie.

Szczecin może wspierać spółki w formie podnoszenia ich kapitału, jednak w relacji do
wielkości jego budżetu nie będą one wysokie.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • chory na raka nerki, 2015-01-20 15:27:44

    Te dobre wyniki "operacyjne" Szczecina to, zlikwidowane wielkie zakłady pracy jak: stocznia, huta, papiernia i inne. Nie remontowane drogi, ulice albo wydłużone terminy istniejących remontów lub wstrzymane inwestycje. To co zbudowano w Szczecinie w ostatnim czasie to nowa galeria, która pu...stoszeje ale mają zbudować jeszcze jedną. Oczywiście, miasto, tego badziewia nie finansuje tylko wielkie korporacje z zachodnim kapitałem. Polskie kupiectwo prywatne pada. Ministrowie w Warszawie, Szczecin traktują po macoszemu, bo tu rządzi PiS. Zawsze Szczecin dla Warszawy był solą w oku. Ale o czym tu pisać. Wystarczy pojeździć samochodem po mieście i policzyć ogromne dziury w jezdniach. A zima jeszcze się nie zaczęła. To są te "dobre" wyniki operacyjne. Bzdura.  rozwiń
  • Adam ze Szczecina, 2015-01-20 12:12:46

    Rzeczywiście świetne perspektywy. Wzrost podatków, zadłużenia i brak pracy.