PARTNER PORTALU
  • BGK

Dobry rating Opola ze stabilną perspektywą

  • AW    29 września 2014 - 09:59
Dobry rating Opola ze stabilną perspektywą

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Miasta Opole na poziomie „BBB+(pol)”. Rating ma perspektywę stabilną.
Rating bierze pod uwagę zmienność wyników operacyjnych Opola w ostatnich czterech latach wynikającą z faktu, że mały budżet miasta jest podatny na zmiany w gospodarce lokalnej.

Rating uwzględnia również oczekiwania Fitch, że dobre wyniki operacyjne Opola zostaną utrzymane oraz że zadłużenie bezpośrednie ustabilizuje się w średnim okresie. Rating bierze pod uwagę znaczne finansowanie inwestycji ze środków własnych i niskie ryzyko pośrednie.

Fitch oczekuje, że marża operacyjna miasta wyniesie 7%-8% w średnim okresie. Wzrost dochodów operacyjnych będzie wspomagany szybszym tempem wzrostu gospodarki krajowej i wynikającym z tego wzrostem bazy podatkowej. Zakłada, że polityka racjonalizacji wydatków bieżących zostanie utrzymana jak w 2013r., kiedy głównie dzięki oszczędnościom miasto osiągnęło marżę operacyjną w wysokości 6,3% (2012r.: 4%). W przeciwnym razie może to wywrzeć presję na rating miasta.

Oczekuje, że w latach 2014-2016 nadwyżka operacyjna Opola może wynieść co najmniej 40 mln zł rocznie i może zapewnić pełną obsługę zadłużenia (kapitał i odsetki) szacowaną przez nas na 25 mln zł - 30 mln zł rocznie.

Spodziewa się, że nakłady inwestycyjne opola w latach 2014-2016 pozostaną na poziomie około 90 mln zł rocznie, co stanowić będzie średnio 13% wydatków ogółem. Około 90% wydatków finansowane będzie z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych i dotacji z budżetu państwa) i nadwyżki bieżącej, co zapewnia miastu dużą zdolność finansowania inwestycji ze środków własnych. Spodziewa się, że będą dominowały inwestycje infrastrukturalne.

Zadłużenie bezpośrednie Opola na koniec 2013r. wyniosło 211,1 mln zł i stanowiło 39% dochodów bieżących. Prognozuje się, że w latach 2014-2016 zadłużenie to pozostanie umiarkowane i ustabilizuje się na poziomie 40% dochodów bieżących.

Struktura zadłużenia jest korzystna. Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z terminem zapadalności 25 lat i niskimi kosztami finansowania ograniczającymi roczną obsługę zadłużenia stanowiły 52% zadłużenia bezpośredniego Opola na koniec 2013r. Obligacje stanowiły 33% zadłużenia łącznie, a 15% kredyty bankowe. Opole ma wciąż 20 mln zł dostępnych w ramach programu obligacji na kwotę 43 mln zł, które może wykorzystać do końca 2014r.

Ryzyko pośrednie miasta dotyczy zadłużenia spółek komunalnych. Fitch spodziewa się, że dług ten będzie dalej spadać zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia i wobec ograniczonej liczby nowych inwestycji finansowanych długiem. Na koniec 2013r. dług był umiarkowany i wyniósł 127,9 mln zł w porównaniu do 134,2 mln zł w 2012r. Zakładamy, że zadłużenie spółek nie stanowi znacznego ryzyka dla budżetu Miasta, ponieważ spółki w dużej mierze samodzielnie obsługują swoje zadłużenie.

Gospodarka Opola jest dobrze zdywersyfikowana. Charakteryzuje się rozwiniętym sektorem usług i przemysłu reprezentowanym przez wiele branż i spółek oraz brakiem silnie cyklicznych branż. Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia (6,3%) była znacznie poniżej średniej krajowej wynoszącej 12,0%.

Podniesienie ratingu może nastąpić, jeżeli w średnim okresie nadwyżka operacyjna Miasta ustabilizuje się na poziomie około 8% dochodów operacyjnych, a wskaźniki długu ulegną poprawie: wskaźnik spłaty długu poniżej pięciu lat (2013r.: 7,7 lat) i wskaźnik obsługi długu poniżej 70% (2013r.: 88%).

Natomiast brak możliwości utrzymania nadwyżki operacyjnej powyżej 4% dochodów operacyjnych oraz wskaźnik spłaty długu powyżej 12 lat może spowodować obniżenie ratingu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: