PARTNER PORTALU
  • BGK

Dochody gmin w 2016: RIO chwali gminy za wykonanie budżetów

  • pt    6 lipca 2017 - 18:10
Dochody gmin w 2016: RIO chwali gminy za wykonanie budżetów
W 2016 r. po raz pierwszy od 2011 r. łączne wykonanie dochodów własnych gmin było wyższe niż planowane (fot.fotolia)

W 2016 r. gminy wykonały plan dochodów ogółem na poziomie 99,7 proc. (w 2015 r. – 98,7 proc.) i było to najwyższe wykonanie planu od czterech lat.
• W 2016 po raz pierwszy od 2011 r. łączne wykonanie dochodów własnych gmin było wyższe niż planowane (100,4 proc.).

• Ponad stuprocentowa realizacja dochodów własnych wystąpiła w 1360 jednostkach.

• Subwencja ogólna została wykonana w stu procentach.

• Stosunkowo słabo zaś wypadło wykonanie dotacji inwestycyjnych.

 

Jak wynika ze "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r." wyższe od planowanych dochody ogółem zrealizowano w 43 proc. jednostek gminnych (1 037), a prawie 35 proc. gmin wykonało je w przedziale 98 -100 proc.

W 2016 r. po raz pierwszy od 2011 r. łączne wykonanie dochodów własnych gmin było wyższe niż planowane (100,4 proc.) – ponad  stuprocentowa realizacja dochodów własnych wystąpiła w 1 360 jednostkach (56,4 proc.).

Stosunkowo niskie (niższe niż 90 proc.) wykonanie planu odnotowano w 168 jednostkach.

Dotacje celowe zostały wykonane w 98,4 proc. planu, przy czym 82 proc. gmin (1 978 jednostek) otrzymało dotacje w wysokości 95 -100 proc. planowanych.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w stu procentach. Jednostek, które nie dostosowały swoich budżetów do informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów w zakresie subwencji ogólnej było 166 (w 2015 r. – 36).

W 2016 r. bardzo dobry wskaźnik wykonania planu dla dochodów własnych oraz dochodów bieżących uzyskany został przez gminy dzięki wysokiemu wykonaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT – 102,1 proc. i CIT – 104,9 proc. Tylko w 138 gminach uzyskane dochody z tych tytułów okazały się niższe niż zaplanowane.

Spośród głównych źródeł dochodów bieżących najniższy poziom wykonania planu odnotowano dla dotacji na zadania bieżące – 98,9 proc.(wzrost o 1,0 punkt procentowy w stosunku do 2015 r.).

W 2016 r. 1 906 jednostek (79 proc. gmin) zrealizowało plan dotacji w przedziale 98 -100 proc., a tylko 119 jednostek z powodu nieurealnienia swoich budżetów osiągnęło dochody wyższe niż wynikające z planu.

Znacznie niższy poziom, bo tylko 91,8 proc. charakteryzuje wykonanie dotacji inwestycyjnych, przy czym wykonanie dotacji na zadania własne inwestycyjne kształtuje się na poziomie 91,2 proc. planu (może się to wiązać z brakiem urealniania planu budżetu pod koniec roku).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • audytor, 2017-07-09 16:59:48

    Czy autorzy analizy zastanawiają się nad sensem tego co analizują? Czemu ma służyć porównanie planu dochodów z ostatniej jego aktualizacji przed zakończeniem roku z wykonaniem dochodów? Istotny sens informacyjny jest wtedy gdy porównujemy plan gmin dochodów i wydatków z wykonaniem na koniec roku.Wte...dy odchylenia nie są rzędu 0,3 % tylko rozstrzał planu do wykonania może sięgać ponad 300%. Dotyczy to szczególnie planu dochodów majątkowych, dotacji unijnych, inwestycji oraz nadwyżki operacyjnej i nadwyżki budżetowej.Taki stan wynika, że przy uchwalaniu budżetu mało kto realnie planuje inwestycje czy dochody majątkowe (planowanie życzeniowe). Po drugie odchylenia w dochodach i wydatkach +/- 2-3% przekłada się na 100-300% zmiany wartości nadwyżki operacyjnej a brak wykonania planowanych inwestycji diametralnie wpływa na wynik budżetu. Dlatego nie ma sensu porównywać planu po zmianach z 30 grudnia z wykonaniem z 31 grudnia danego roku budżetowego. Odchylenia świadczą tylko o braku wiarygodnej informacji z działu finansowego gminy o bieżącym stanie dochodów i wydatków wg ujęcia kasowego.  rozwiń