Dochody gmin w 2016: RIO chwali gminy za wykonanie budżetów

W 2016 r. gminy wykonały plan dochodów ogółem na poziomie 99,7 proc. (w 2015 r. – 98,7 proc.) i było to najwyższe wykonanie planu od czterech lat.
Dochody gmin w 2016: RIO chwali gminy za wykonanie budżetów
W 2016 r. po raz pierwszy od 2011 r. łączne wykonanie dochodów własnych gmin było wyższe niż planowane (fot.fotolia)

• W 2016 po raz pierwszy od 2011 r. łączne wykonanie dochodów własnych gmin było wyższe niż planowane (100,4 proc.).

• Ponad stuprocentowa realizacja dochodów własnych wystąpiła w 1360 jednostkach.

• Subwencja ogólna została wykonana w stu procentach.

• Stosunkowo słabo zaś wypadło wykonanie dotacji inwestycyjnych.

 

Jak wynika ze "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r." wyższe od planowanych dochody ogółem zrealizowano w 43 proc. jednostek gminnych (1 037), a prawie 35 proc. gmin wykonało je w przedziale 98 -100 proc.

W 2016 r. po raz pierwszy od 2011 r. łączne wykonanie dochodów własnych gmin było wyższe niż planowane (100,4 proc.) – ponad  stuprocentowa realizacja dochodów własnych wystąpiła w 1 360 jednostkach (56,4 proc.).

Źródło: Sprawozdanie KR RIO
Źródło: Sprawozdanie KR RIO

Stosunkowo niskie (niższe niż 90 proc.) wykonanie planu odnotowano w 168 jednostkach.

Dotacje celowe zostały wykonane w 98,4 proc. planu, przy czym 82 proc. gmin (1 978 jednostek) otrzymało dotacje w wysokości 95 -100 proc. planowanych.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w stu procentach. Jednostek, które nie dostosowały swoich budżetów do informacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów w zakresie subwencji ogólnej było 166 (w 2015 r. – 36).

W 2016 r. bardzo dobry wskaźnik wykonania planu dla dochodów własnych oraz dochodów bieżących uzyskany został przez gminy dzięki wysokiemu wykonaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT – 102,1 proc. i CIT – 104,9 proc. Tylko w 138 gminach uzyskane dochody z tych tytułów okazały się niższe niż zaplanowane.

Spośród głównych źródeł dochodów bieżących najniższy poziom wykonania planu odnotowano dla dotacji na zadania bieżące – 98,9 proc.(wzrost o 1,0 punkt procentowy w stosunku do 2015 r.).

W 2016 r. 1 906 jednostek (79 proc. gmin) zrealizowało plan dotacji w przedziale 98 -100 proc., a tylko 119 jednostek z powodu nieurealnienia swoich budżetów osiągnęło dochody wyższe niż wynikające z planu.

źródło: Sprawozdanie KR RIO
źródło: Sprawozdanie KR RIO

Znacznie niższy poziom, bo tylko 91,8 proc. charakteryzuje wykonanie dotacji inwestycyjnych, przy czym wykonanie dotacji na zadania własne inwestycyjne kształtuje się na poziomie 91,2 proc. planu (może się to wiązać z brakiem urealniania planu budżetu pod koniec roku).

Zaplanowane dotacje inwestycyjne otrzymało 716 jednostek, natomiast w 299 jednostkach wskaźnik wykonania planu tych dotacji nie przekroczył 70 proc.

Przeciętny wskaźnik wykonania planu dochodów bieżących w 2016 r. wyniósł 100,3 proc.– ponad połowa gmin (1 272 jednostki) zrealizowała je powyżej ustalonego planu. Poziom tych dochodów ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania gmin, gdyż stanowi podstawę do wyliczenia relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Czy autorzy analizy zastanawiają się nad sensem tego co analizują? Czemu ma służyć porównanie planu dochodów z ostatniej jego aktualizacji przed zakończeniem roku z wykonaniem dochodów? Istotny sens informacyjny jest wtedy gdy porównujemy plan gmin dochodów i wydatków z wykonaniem na koniec roku.Wte...dy odchylenia nie są rzędu 0,3 % tylko rozstrzał planu do wykonania może sięgać ponad 300%. Dotyczy to szczególnie planu dochodów majątkowych, dotacji unijnych, inwestycji oraz nadwyżki operacyjnej i nadwyżki budżetowej.Taki stan wynika, że przy uchwalaniu budżetu mało kto realnie planuje inwestycje czy dochody majątkowe (planowanie życzeniowe). Po drugie odchylenia w dochodach i wydatkach +/- 2-3% przekłada się na 100-300% zmiany wartości nadwyżki operacyjnej a brak wykonania planowanych inwestycji diametralnie wpływa na wynik budżetu. Dlatego nie ma sensu porównywać planu po zmianach z 30 grudnia z wykonaniem z 31 grudnia danego roku budżetowego. Odchylenia świadczą tylko o braku wiarygodnej informacji z działu finansowego gminy o bieżącym stanie dochodów i wydatków wg ujęcia kasowego. rozwiń

audytor, 2017-07-09 16:59:48 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU