PARTNER PORTALU
  • BGK

Dochody i wydatki budżetów JST w 2014 roku: wszystko o finansach samorządów

  • bad    13 czerwca 2015 - 14:39
Dochody i wydatki budżetów JST w 2014 roku: wszystko o finansach samorządów

Łączny deficyt wszystkich JST w 2014 roku wyniosł niemal 2,5 mld zł. Fot. fotolia

W 2014 r. dochody ogółem budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 194337,2 mln zł, a wydatki 196754,2 mln zł.
Wysokość łącznego deficytu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego stanowiła 1,2% w relacji do uzyskanych dochodów i wyniosła minus 2417,0 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich typów zrealizowały deficyt budżetowy - wynika z najnowszego raportu GUS.

Budżety gmin

Dochody budżetów gmin osiągnęły poziom 84549,0 mln zł (97,5% planu przyjętego w uchwałach rad gmin), natomiast wydatki wyniosły 85070,2 mln zł (92,9% planowanej kwoty wydatków). Wynik budżetów osiągniętych przez gminy był ujemny, wyniósł 521,2 mln zł i stanowił 0,6% w relacji do dochodów.

W 13 województwach odnotowano niższe dochody niż wydatki. Deficyt budżetowy w relacji do dochodów ukształtował się na poziomie od 2,3% w województwie kujawsko-pomorskim, do 0,4% w wielkopolskim. Natomiast w łódzkim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim budżety tego typu jednostek zrealizowano z nadwyżką budżetową.

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem budżetów gmin stanowiły 49,3%, a subwencja ogólna z budżetu państwa – 29,1%. W poszczególnych województwach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był zróżnicowany i wyniósł od 36,9% w województwie lubelskim do 59,4% w dolnośląskim. Największy udział subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem miały budżety gmin województwa lubelskiego (35,6%), a najmniejszy – dolnośląskiego (21,5%).

Budżety miast na prawach powiatu

W 2014 r. dochody miast na prawach powiatu wykonane zostały w kwocie 68259,8 mln zł (98,7% planu według uchwał ich organów), a wydatki – w kwocie 69661,4 mln zł (93,7% planu). Wynik finansowy budżetów miast na prawach powiatu był ujemny i wyniósł minus 1401,6 mln zł.

Deficyt odnotowano w miastach na prawach powiatu w 11 województwach, który w relacji do dochodów stanowił od 0,3% w województwie warmińsko-mazurskim do 11,9% w łódzkim. W województwach podlaskim, wielkopolskim, mazowieckim, pomorskim i lubuskim dochody były większe niż wydatki.

Budżety powiatów

W 2014 r. dochody budżetów powiatów wyniosły 23782,8 mln zł (98,3% planu według uchwał ich organów), a wydatki 23784,3 mln zł (94,4% planu). Wynik finansowy budżetów był ujemny i wyniósł minus 1,5 mln zł.

W 8 województwach odnotowano deficyt, który stanowił od 2,4% zrealizowanych dochodów w województwie świętokrzyskim do 0,2% w lubuskim. Natomiast w pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, podkarpackim, dolnośląskim i mazowieckim, podlaskim i śląskim odnotowano nadwyżkę budżetową.

Budżety województw

Dochody budżetów województw w 2014 r. wyniosły 17745,6 mln zł (94,9% planu według uchwał sejmików wojewódzkich), natomiast wydatki 18238,3 mln zł (89,2% planu).

Czytaj też: Janosikowe i duże wydatki powodem kłopotów finansowych Mazowsza

Rok budżetowy 2014 r. województw zakończył się deficytem w kwocie minus 492,7 mln zł (tj. 2,8% ogółu zrealizowanych dochodów). W 8 województwach odnotowano ujemny wynik budżetu, z czego największy w województwie dolnośląskim (stanowiący 13,1% w relacji do dochodów), a najmniejszy – w małopolskim (0,5%). W pozostałych województwach dochody były wyższe niż wydatki, nadwyżka stanowiła od 1,0% dochodów w kujawsko-pomorskim do 8,0% w pomorskim.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.