PARTNER PORTALU
  • BGK

Dochody i wydatki miast na prawach powiatów w 2016 r.

  • aw    12 czerwca 2017 - 11:19

Wynik finansowy budżetów miast na prawach powiatu był dodatni i wyniósł 2 mld 478 mln 600 tys. zł (3,4 proc. w relacji do dochodów)  - wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego sytuacji społeczno-gospodarczej w województwach.
Nadwyżkę odnotowano w miastach na prawach powiatu w 15 województwach; w relacji do dochodów stanowiła ona od 0,1 proc. w województwie małopolskim do 12,5 proc. w zachodniopomorskim.

Dochody miast na prawach powiatów

W województwie świętokrzyskim wydatki były większe niż dochody, deficyt wyniósł minus 36,4 mln zł, co stanowiło 3,2 proc. w relacji do dochodów. W strukturze dochodów budżetów miast na prawach powiatu dochody własne stanowiły 61,6 proc. Najwyższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem miały budżety miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego (71,4 proc.), natomiast w podkarpackim udział ten był najniższy (47 proc.).

Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach wyniósł 25,1 proc.; największy udział odnotowano w województwie mazowieckim (29,8 proc.), a najmniejszy w podkarpackim (19,3 proc.).

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 11 proc. ogółu dochodów budżetów miast na prawach powiatu. Największy udział w dochodach z tego podatku odnotowały budżety miast na prawach powiatu województwa śląskiego (13,5 proc.), a najmniejszy – mazowieckiego (9 proc.).
Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 10 mld 886 mln 300 tys. zł i stanowiły 14,6 proc. dochodów ogółem budżetów miast na prawach powiatu, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono 12,1 proc. dochodów.

Największy udział dotacji celowych w dochodach był w województwie lubelskim (19,7 proc.), a najmniejszy – w mazowieckim (10,3 proc.).

Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła 14 mld 481 mln zł, a jej udział w dochodach budżetów miast na prawach powiatu kształtował się na poziomie 19,5 proc. (część oświatowa, która jest częścią subwencji ogólnej, stanowiła 18 proc. dochodów ogółem).

Największy udział subwencji ogólnej z budżetu państwa odnotowano w województwie podkarpackim (29,1 proc.), a najmniejszy w mazowieckim (14 proc.).

Wydatki miast na prawach powiatów

Wydatki bieżące miast na prawach powiatu wyniosły 45 mld 395 mln 500 tys. zł (63,1 proc. ogółu wydatków). W 12 województwach udział wydatków bieżących był wyższy niż średnio w kraju. Najwyższym udziałem wydatków bieżących w wydatkach ogółem charakteryzowało się województwo mazowieckie (67,5 proc.), a najniższym wielkopolskie (58,4 proc.).

Wydatki majątkowe budżetów miast na prawach powiatu stanowiły 8 mld 568 mln 600 tys. zł czyli 11,9 proc. wydatków ogółem; udział ten wynosił od 7,5 proc. w województwie warmińsko- mazurskim do 15,7 proc. w łódzkim. W strukturze wydatków ogółem największe wydatki poniesione zostały na oświatę i wychowanie (29,2 proc.) oraz na pomoc społeczną (17,3 proc.). Najwyższy udział wydatków na oświatę i wychowanie odnotowano w województwie podlaskim (37 proc.), a najniższy w mazowieckim (24,9 proc.).

Na pomoc społeczną najwyższy udział wydatków przeznaczono w województwie świętokrzyskim (24 proc.), a najniższy w mazowieckim (12 proc.).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.