PARTNER PORTALU
  • BGK

Dochody i wydatki powiatów w 2016 r.

  • aw    12 czerwca 2017 - 11:23

W 2016 r. dochody budżetów powiatów wyniosły 23 mld 948 mln 300 tys. zł (99,8 proc. planu według uchwał ich organów), a wydatki 23 mld 300 mln 600 tys. zł (94,9 proc. planu). Wynik finansowy budżetów był dodatni, wyniósł 647,7 mln zł, co stanowiło 2,8 proc. w relacji do dochodów - podaje Główny Urząd Statystyczny.
We wszystkich województwach dla powiatów odnotowano wyższe dochody niż wydatki od 5 proc. zrealizowanych dochodów w województwie podkarpackim do 0,9 proc. w opolskim - podaje GUS.

W strukturze dochodów budżetów powiatów dochody własne stanowiły 35,4 proc. Najwyższy ich udział w strukturze dochodów osiągnęły powiaty województw śląskiego (41,1 proc.) i wielkopolskiego (40,1 proc.), natomiast najniższy warmińsko-mazurskiego (28,2 proc.).

Udział podatku dochodowego od osób fizycznych, który należy do dochodów własnych powiatów, wyniósł średnio dla kraju 18,8 proc; największy udział tego podatku przypadał na budżety powiatów w województwie śląskim (26,5 proc.), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim (13,1 proc.).
Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 3 mld 950 mln zł i stanowiły 16,5 proc. dochodów ogółem budżetów powiatów, w tym zadania z zakresu administracji rządowej stanowiły 11,2 proc. dochodów powiatów.

Największy udział dotacji celowych z budżetu państwa w dochodach budżetów omawianych jednostek był w województwie świętokrzyskim (19,3 proc.), a najmniejszy w wielkopolskim (14,2 proc.).

Subwencja ogólna z budżetu państwa dla powiatów wyniosła 10 mld 228 mln 900 tys. zł, a jej udział w dochodach budżetów powiatów kształtował się na poziomie 42,7 proc., z czego większość przypadała na oświatę (7 mld 822 mln 800 tys. zł). W województwie warmińsko-mazurskim subwencja ogólna stanowiła najwyższy udział (49,9 proc.) w dochodach ogółem, z kolei najniższy udział odnotowano w województwie śląskim (38,5 proc.).

Wydatki bieżące powiatów wyniosły 17 mld 445 mln zł i stanowiły 74,9 proc. wydatków ogółem. W 11 województwach udział wydatków bieżących był wyższy niż średnio w kraju. Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków ogółem był najwyższy w powiatach województwa lubuskiego (79,4 proc.), a najniższy mazowieckiego (69,4 proc.).

Wydatki majątkowe budżetów powiatów wynosiły 2 mld 998 mln 200 tys. zł i stanowiły 12,9 proc. wydatków ogółem. Udział tych wydatków kształtował się od 9,1 proc. w województwie lubuskim do 19,7 proc. w podlaskim.

Największe wydatki budżetów powiatów przypadały na oświatę i wychowanie (30,1 proc. wydatków ogółem) oraz pomoc społeczną (16,4proc.). Najwyższy udział wydatków na oświatę i wychowanie odnotowano w województwie małopolskim (32,9 proc.), a najniższy w podlaskim (23,2 proc.). Natomiast na pomoc społeczną najwięcej wydatków poniesiono w województwie lubuskim (20,6 proc.), a najmniej w podlaskim (12,7 proc.).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.