PARTNER PORTALU
  • BGK

Dochody i wydatki województw w 2016 r.

  • aw    12 czerwca 2017 - 11:26

Dochody budżetów województw w 2016 r. wyniosły 13 mld 505 mln 600 tys. zł (97,7 proc. planu według uchwał sejmików wojewódzkich), natomiast wydatki 12 mld 617 mln 400 tys. zł (90,1 proc. planu) - wynika z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Wynik finansowy budżetów województw był dodatni i wyniósł 888,3 mln zł, stanowiło 7 proc. w relacji do dochodów. W 15 województwach dochody były wyższe niż wydatki, nadwyżka stanowiła od 1,7 proc. dochodów w śląskim do 16,9 proc. w podkarpackim.

W województwie małopolskim odnotowano ujemny wynik budżetu – minus 46,6 mln zł, stanowiący 4,4 proc. w relacji do dochodów.

W strukturze dochodów budżetów województw, dochody własne stanowiły 53,4 proc. dochodów ogółem (7 mld 205 mln 400 tys. zł). W poszczególnych województwach udział dochodów własnych w dochodach ogółem był zróżnicowany i stanowił od 28,8 proc. w województwie opolskim do 82,3 proc. w mazowieckim.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 1 mld 606 mln 900 tys. zł i stanowiły 11,9 proc. dochodów ogółem budżetów województw.

Największy udział dotacji celowych odnotowano w województwie dolnośląskim (21,1 proc.), a najmniejszy – w śląskim (4,6 proc.). Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła 1 mld 964 mln 900 tys. zł, tj. 14,6 proc. dochodów ogółem budżetów województw.

Najwyższy udział subwencji ogólnej w dochodach odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (30,1 proc.), a najniższy – w mazowieckim (4 proc.). Wydatki bieżące województw wyniosły 4 mld 793 mln 700 tys. zł, tj. 38 proc. wydatków ogółem.

Największy udział wydatków bieżących odnotowano w województwie podkarpackim (51 proc.), a najmniejszy – w opolskim (27,7 proc.). W 2016 r. na finansowanie wydatków z działu transport i łączność przeznaczono 39,9 proc. wydatków z budżetów województw.

Największy udział tych wydatków wykazano w województwie opolskim (56,7 proc.), natomiast najmniejszy w podlaskim (29,5 proc.). Wydatki majątkowe stanowiły przeciętnie 26,2 proc. ogółu wydatków budżetów województw. W poszczególnych województwach udział tych wydatków wyniósł od 17,6 proc. w mazowieckim do 47,6 proc. w opolskim.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.