Dofinansowanie rozwoju pieczy zastępczej

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”
Dofinansowanie rozwoju  pieczy zastępczej

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłosił - w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „ zwanego dalej „Programem” - otwarty konkurs ofert pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

Czytaj też: RIO o pieczy zastępczej

Dofinansowanie może być przeznaczone na szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Na konkurs przeznaczono kwotę 5 mln zł.

Ofertę należy nadesłać listem poleconym do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”, w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej MPiPS, tj. do 20 kwietnia 2012 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU