PARTNER PORTALU
  • BGK

Dofinansowanie rozwoju pieczy zastępczej

  • AT    30 marca 2012 - 18:38
Dofinansowanie rozwoju  pieczy zastępczej

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”
Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłosił - w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „ zwanego dalej „Programem” - otwarty konkurs ofert pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

Czytaj też: RIO o pieczy zastępczej

Dofinansowanie może być przeznaczone na szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Na konkurs przeznaczono kwotę 5 mln zł.

Ofertę należy nadesłać listem poleconym do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”, w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej MPiPS, tj. do 20 kwietnia 2012 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.