PARTNER PORTALU
  • BGK

Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

  • komunikaty.pl (Marek Okniński)    23 kwietnia 2012 - 12:54
Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu.
Za niezasadne należy uznać twierdzenie, że zamawiający może ponawiać wezwanie do uzupełniania brakujących dokumentów.

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W celu zmniejszenia liczby ofert, które z powodu błędów formalnych nie mogą zostać uznane za najkorzystniejsze, ustawodawca zdecydował się nałożyć na zamawiającego obowiązek podjęcia próby uzupełnienia otrzymanej oferty o brakujące dokumenty.

Pogląd, że zamawiający ma obowiązek wezwać do uzupełnienia dokumentów, bez względu na to, czy takich dokumentów nie złożono, czy też złożone dokumenty zawierają błędy, bądź nie potwierdzają one spełnienia warunków w postępowaniu (dokument niepotwierdzający spełnienia warunków udziału w postępowaniu można potraktować jak niezłożenie dokumentu), został ugruntowany w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

Przykładowo w wyroku z dnia 07 marca 2012 r. sygn. akt: KIO 379/12 Izba stwierdza, że złożenie dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu uzasadnia wezwanie do uzupełnienia braku, a nie wykluczenie wykonawcy z pominięciem obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej tutaj.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.