PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje dla gmin poszkodowanych w nawałnicach: NFOŚIGW rusza z naborem wniosków

  • MN    1 września 2017 - 15:02
Dotacje dla gmin poszkodowanych w nawałnicach: NFOŚIGW rusza z naborem wniosków
NFOŚiGW przyzna dotacje do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. (fot. MON/Twitter)

Na odtworzenie terenów zieleni, parków, ogrodów, małej infrastruktury turystycznej i siedlisk przyrodniczych, które ucierpiały w sierpniowych nawałnicach, NFOŚiGW zarezerwował 20 mln zł.
• Poszkodowane gminy o dotacje będą mogły się ubiegać się od 5 września, a wnioski będą oceniane na bieżąco.

• To działanie Narodowego Funduszu, przygotowane w odpowiedzi na apel premier Beaty Szydło o pomoc dla samorządów w odtworzeniu zieleni.

• O wsparcie mogą wnioskować gminy znajdujące się w wykazie gmin poszkodowanych, który opublikowano w Dzienniku Ustaw. 

Nabór wniosków – w ramach programu priorytetowego "Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej" (Część 1 Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo – dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych).

W ogłoszonym naborze ważna jest lokalizacja przedsięwzięć, dla których przeznaczono wsparcie. Muszą być to tereny gmin umieszczonych w wykazach gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., stanowiących załączniki do rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, z dnia 17 sierpnia 2017 r.

NFOŚiGW przyzna dotacje (do 100 proc. kosztów kwalifikowanych) dla pięciu rodzajów przedsięwzięć. Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż.

Kto może wnioskować o dotację?

O wsparcie na odtwarzanie publicznych terenów zieleni oraz alej drzew zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic, będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz stowarzyszenia.

Pieniądze z Funduszu na odtwarzanie zabytkowych parków i ogrodów, udostępnionych publicznie, które ucierpiały przez nawałnice, przeznaczyć będą mogły podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów.

Czytaj też: 1 mln zł od Gdańska dla poszkodowanych gmin na Pomorzu

Z kolei o dofinansowanie odtwarzania małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawa szlaków pieszych i rowerowych, na obszarach cennych przyrodniczo, zniszczonych czy uszkodzonych w wyniku nawałnic będą mogły występować parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, JST i ich związki, stowarzyszenia JST i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe.

Parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe mogą także starać się o środki z Narodowego Funduszu na odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków na obszarach chronionych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic.

Czytaj też: Gdynia dla poszkodowanych przez nawałnice

Z kolei uczelnie wyższe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, mogą przygotować wnioski o dotację na podjęcie niezbędnych działań na powierzchniach badawczych o charakterze przyrodniczym wraz z odtworzeniem urządzeń i aparatury badawczej, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic.

Nabór rozpoczyna się 5 września 2017 r. i potrwa do 30 marca 2018 r. lub do wyczerpania 20 mln zł alokacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.