PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje dla żłobków w Krakowie

  • JL    13 stycznia 2016 - 09:08
Dotacje dla żłobków w Krakowie
Radni Krakowa zapoznają się z projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla żłobków. Fot. Pixabay.com

Radni Krakowa zapoznają się w środę (13 stycznia) z projektem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.
Na realizację dotacji w tym roku Kraków zaplanował ponad 7,89 mln zł. Podstawowym celem udzielania dotacji jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę nad dziećmi. Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc w tych placówkach.

Według danych GUS w roku 2014 w Krakowie urodziło się 9,9 tys. dzieci. Pracujący rodzice w trakcie lub po pięciotygodniowym urlopie macierzyńskim mogą skorzystać z rocznego płatnego urlopu rodzicielskiego (w pierwszej połowie 2015 z takiego urlopu korzystało 5,8 tys. krakowian), a po jego zakończeniu z bezpłatnego urlopu wychowawczego (w pierwszej połowie 2015 r. z urlopu korzystało 2 200 krakowian).

Powracający na rynek pracy rodzice maja możliwość skorzystania z zastępczej formy opieki nad dzieckiem w postaci działających na terenie Krakowa żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów.

Zgodnie z projektem uchwały podmioty prywatne prowadzące żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów będą mogły otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Podjęcie uchwały zapewni kontynuację realizowanych w latach 2012-2015 dotacji dla prywatnych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce mających na celu zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców.

W 2012 roku Gmina Miejska Kraków udzielała dotacji dla 173 dzieci w żłobkach i 57 dzieci w klubach dziecięcych, w 2013 roku wsparciem było objętych 551 dzieci w żłobkach i 41 dzieci w klubach dziecięcych, w 2014 roku 843 dzieci w żłobkach i 96 dzieci w klubach dziecięcych, zaś w 2015 r. miasto udzieliło dotacji dla 1764 dzieci w żłobkach i 183 dzieci w klubach dziecięcych.

Projekt uchwały zakłada dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna na poziomie 1,70 zł za godzinę opieki. Miesięczny koszt, jaki poniesie gmina dotując miejsce dla jednego dziecka (zakładając pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie) wyniesie w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu ok. 357 zł.

W roku 2016 planowane jest objęcie dotacją ok. 2720 dzieci z niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych lub objętych opieką dziennego opiekuna. Koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za miesięczny pobyt w żłobku samorządowym wynosi 199 zł (opieka) i maksymalnie do 150 zł (wyżywienie), a koszt ponoszony przez Gminę Miejską Kraków na utrzymanie jednego miejsca w żłobku samorządowym wynosi średnio 985 zł.

W przypadku żłobka prywatnego koszt ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za opiekę i wyżywienie (w przypadku opieki 10 godzin dziennie) wynosi w zależności od placówki od ok. 900 złotych do 1500 złotych. Wprowadzenie dotacji pozwoli na zmniejszenie opłat o kwotę dotacji udzielonej przez gminę.

Opieka nad dziećmi świadczona przez żłobki i kluby dziecięce jest najbardziej powszechną z instytucjonalnych form świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 określonych przez ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie i nianie).

Obecnie w Krakowie funkcjonują 22 publiczne żłobki dysponujące 2350 miejscami oraz 113 niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych z 2742 miejscami. Ponadto zarejestrowanych jest 20 dziennych opiekunów mogących świadczyć opiekę nad maksymalnie 100 dziećmi oraz 500 niań.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.