PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje na miejskie obszary funkcjonalne

  • AT    14 grudnia 2012 - 17:59
Dotacje na miejskie obszary funkcjonalne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór wniosków do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Budżet konkursu to aż 30 mln zł.
O dofinansowanie mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego, ale muszą one realizować projekt w porozumieniu z przynajmniej dwiema jednostkami samorządu wchodzącymi w skład planowanego obszaru funkcjonalnego, związki JST lub ich stowarzyszenia.

Konkurs MRR ma na celu  upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. Ma także posłużyć do stworzenia warunków umożliwiających określenie granic miejskich obszarów funkcjonalnych: określenie zasięgu ich wpływu i potencjalnego kierunku rozwoju, sformułowanie kierunków rozwoju w postaci studium, strategii rozwoju oraz planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całe obszary funkcjonalne.

Miejskie obszary funkcjonalne to układy osadnicze ciągłe przestrzennie, złożone z odrębnych administracyjnie jednostek, które obejmują  zwarty obszar miejski, powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną oraz ośrodki bliskiego sąsiedztwa.

Są to obszary zurbanizowane o największej gęstości zaludnienia i najważniejszych funkcjach w systemie osadniczym kraju. Administracyjnie obszary te mogą obejmować zarówno gminy miejskie, wiejskie, jak i miejsko-wiejskie. Wyróżnia się cztery podtypy MOF: ) MOF ośrodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych; 2) MOF ośrodków regionalnych, czyli nie będących miastem wojewódzkim, ale ważnych dla regionu; 3) MOF ośrodków subregionalnych (50-100 tys. mieszkańców); 4) MOF ośrodków lokalnych.

Konkursowe projekty muszą mieścić się w wyznaczonych ramach finansowych. Minimalna wartość projektu to 400 tys. zł, a maksymalna 3 mln zł. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

Termin składania wniosków – do 1 lutego 2013. Maksymalny termin realizacji projektów - 31 marca 2015 roku. To są kluczowe terminy dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych pozyskaniem dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w konkursie na działania wspierające JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Budżet konkursu to aż 30 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.