PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje na oczyszczalnie bez podatku

  • GK    30 stycznia 2012 - 07:42
Dotacje na oczyszczalnie bez podatku

Osoby, które otrzymały dotację z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nie muszą sporządzać rocznych informacji PIT– 8C.
Tak stwierdził w swojej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wytknął tym samym pomyłkę gminie, która uznała, że dofinansowanie jest opodatkowane i należy wystawić dla podmiotu ubiegającego się o nie PIT-8C.

Dyrektor izby powołał się m.in. na art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według którego wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację), oraz od tego, czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

W tym przypadku wnioskodawca na podstawie uchwały rady gminy, udziela dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja zostaje przyznana osobom fizycznym na podstawie decyzji (w formie umowy), po przedłożeniu odpowiednich dokumentów i dokonanej kontroli realizacji zadania przez urząd gminy.

„W związku z powyższym stwierdza się, że otrzymana przez osobę fizyczną dotacja w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacona z budżetu gminy, mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” – czytamy w uzasadnieniu interpretacji.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.