PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje na wymianę ogrzewania poza jakąkolwiek kontrolą. RPO bada sprawę

  • KDS    19 lutego 2018 - 12:45
Dotacje na wymianę ogrzewania poza jakąkolwiek kontrolą. RPO bada sprawę
RPO wskazuje na lukę w prawie, która może doprowadzić do wystąpienia błędów (fot.rpo.gov.pl)

- Na etapie rozpoznawania wniosków o dofinansowanie może dojść do uchybień, błędów i omyłek, których nie da się uniknąć nawet przy najwyższym poziomie wiedzy i sumienności urzędników - pisze Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich na temat udzielania dotacji na wymianę ogrzewania na proekologiczne. Po skargach od mieszkańców sprawę zgłosił do Ministerstwa Środowiska. Problem dotyczy zarówno gmin, jak i powiatów.




  • Do RPO wpływają skargi, w których mieszkańcy skarżą się na problemy z pozyskiwaniem dotacji na wymianę ogrzewania na proekologiczne.
  • Skargi dotyczą formy prawnej udzielenia dotacji celowej. 
  • Adam Bodnar zwrócił się do ministra środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska wobec zastrzeżeń zainteresowanych. Wskazuje na lukę w prawie, która może doprowadzić do wystąpienia błędów. 

Jak poinformował RPO, stanowisko właściwych organów dotyczące spełnienia przez wnioskujących o udzielenie dotacji kryteriów ich przyznania pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą. Informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosków przekazywana jest listownie bez pouczenia o możliwości kwestionowania jej w trybie kontroli administracyjnej lub sądowej. Jak wskazuje RPO, problem dotyczy zarówno dotacji udzielanych przez gminę lub powiat, jak i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rzecznik przypomina, że w Prawie ochrony środowiska brakuje regulacji, które gwarantowałyby realizację prawa do sądu wnioskodawcom, którym odmówiono udzielenia dofinansowania.

Czytaj więcej: Metropolitalny Fundusz Solidarności wspomoże 26 gmin Śląska i Zagłębia

- Konsekwencją tej luki jest praktyka organów władzy publicznej informowania o negatywnym rozpatrzeniu wniosku zwykłym pismem. Forma ta nie daje wnioskodawcom gwarancji załatwienia ich sprawy w zgodzie ze standardami demokratycznego państwa prawnego - czytamy na stronie RPO.

Jego zdaniem obowiązujące przepisy prawne nie zapewniają wnioskodawcy uprawnienia do żądania zweryfikowania przedstawionego mu stanowiska w trybie odwołania do organu wyższej instancji ani możliwości wywiedzenia skargi do sądu administracyjnego.

- Na etapie rozpoznawania wniosków o dofinansowanie może dojść do uchybień, błędów i omyłek, których nie da się uniknąć nawet przy najwyższym poziomie wiedzy i sumienności urzędników - przestrzega RPO. - Dlatego brak ustawowej gwarancji możliwości poddania rozstrzygnięć podejmowanych w tym zakresie kontroli instancyjnej i sądowej podważa zaufanie obywateli do organów administracji publicznej i stwarza niebezpieczeństwo arbitralności w działaniu władzy publicznej - dodaje. 

Czytaj więcej: Łódź rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dotacje na wymianę pieców

Rzecznik przypomina, że organy władzy publicznej mają obowiązek uzasadniać swoje rozstrzygnięcia, zaś strony postępowania mają prawo do zaskarżania rozstrzygnięć wydanych w pierwszej instancji.

- W świetle zasady demokratycznego państwa prawnego niedopuszczalna jest sytuacja, w której wydatkowanie środków publicznych na rzecz jednostek mogłoby pozostawać poza kontrolą legalności dokonywaną przez organy władzy sądowniczej - alarmuje. 

Jak zaznacza, choć sam jest orędownikiem walki o czyste powietrze, to podejmowane przez państwo czy samorządy działania muszą respektować prawa i wolności obywatelskie oraz standardy demokratycznego państwa prawa. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.