PARTNER PORTALU
  • BGK

Dotacje strażackie na oku RIO

  • GK    11 lipca 2012 - 12:05
Dotacje strażackie na oku RIO

Powiat może dofinansować komendę powiatową straży pożarnej bezpośrednio, bez umowy z komendantem. Natomiast inne samorządy muszą to robić przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Powiat może przeznaczyć dodatkowe środki na finansowanie własnej jednostki budżetowej, jaką jest komenda powiatowa straży pożarnej, natomiast inne jednostki samorządowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania straży pożarnej, zgodnie z porozumieniami i umowami zawartymi z komendantami straż, poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Tak wynika z interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Izba stwierdziła, że skoro komendy powiatowe są jednostkami budżetowymi powiatu, to uzasadnione jest ich finansowanie w taki sam sposób, jak innych powiatowych jednostek budżetowych, czyli stosownie do treści art. 11 ustawy o finansach publicznych – bezpośrednio z budżetu tego powiatu, bez konieczności zawierania porozumień z komendantami straży pożarnej.

Według izby, przepisy art. 19e-191 ustawy o państwowej straży pożarnej i utworzenie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej umożliwiają finansowanie straży także przez inne jednostki samorządowe i inne podmioty, takie jak organizatorzy imprez masowych czy osoby prawne oraz osoby fizyczne odnośnie budowy strażnic, ich wyposażania i utrzymania.

Jednak w takich sytuacjach właściwą formą dofinansowania jest przekazywanie pieniędzy za pośrednictwem funduszu na podstawie zawartych umów z komendantami.

Wątpliwości co do formy finansowania jednostki straży pożarnej zgłosił do RIO wicestarosta Kazimierzy Wielkiej. Powiat planuje zawrzeć umowę z gminami na uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup testera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

– Przekazanie wspomnianych środków za pośrednictwem funduszu wsparcia byłoby nieracjonalne i sprzeczne z zasadą wyrażoną w art. 226 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, bo przepływ tych środków najpierw z budżetu powiatu do funduszu wsparcia, a potem powrót tych samych środków do budżetu powiatu spowodowałby, że dane do wieloletniej prognozy finansowej nie byłyby realistyczne – napisał wicestarosta w piśmie do RIO.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • rakia, 2012-07-11 14:00:26

    RIO ma oko na wszystko