PARTNER PORTALU
  • BGK

Drogi powiatowe pozbawione ochrony przed hałasem

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    15 października 2010 - 08:07

Rzecznik praw obywatelskich sygnalizuje ministrowi środowiska problem niedostatecznej ochrony przed hałasem osób mieszkających przy drogach powiatowych.
Rozporządzenie ministra środowiska obowiązek ochrony przed hałasem nakłada wyłącznie na zarządców autostrad, dróg ekspresowych, innych dróg krajowych oraz wojewódzkich. Zarządców dróg powiatowych on nie dotyczy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Prawo ochrony środowiska, które upoważnia ministra środowiska do wydania rozporządzenia określającego wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomu hałasu, nie ogranicza kategorii dróg publicznych, na których muszą być prowadzone pomiary okresowe. Nie ma zatem ustawowych przeszkód do rozszerzenia tego katalogu o drogi powiatowe.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich brak przymusu prawnego prowadzenia kontroli poziomu hałasu na drogach powiatowych w praktyce sprawia, że osoby mieszkające przy drogach o takim statusie pozbawione są możliwości wyegzekwowania od zarządców takich dróg stosowania zabezpieczeń akustycznych. Tymczasem konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne.

Nie można znaleźć żadnego racjonalnego uzasadnienia dla rozwiązań legislacyjnych, które w tym aspekcie dyskryminują obywateli w zależności od miejsca zamieszkania. Poziom natężenia hałasu na drogach powiatowych ma tak samo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko jak w wypadku innych kategorii dróg pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.