PARTNER PORTALU
  • BGK

Dworce dla gminy

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    11 stycznia 2011 - 06:30
Dworce dla gminy

Warunkiem nabycia prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego dworców kolejowych jest wykonanie przez samorząd ich remontu lub przebudowy w terminie określonym w umowie.
Nie minęło jeszcze zamieszanie wokół sytuacji na kolei, a już dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zmiana przepisów ma ułatwić gminom, które złożą stosowny wniosek, przejęcie na własność dworców kolejowych. Dokładnie chodzi o nieruchomości wraz z usytuowanymi na nich budynkami dworców kolejowych w granicach niezbędnych do prawidłowego korzystania z infrastruktury kolejowej w obrębie dworców. Warunkiem nabycia prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego dworców kolejowych jest wykonanie przez samorząd ich remontu lub przebudowy w terminie określonym w umowie.

Samorząd musi się także zobowiązać do zachowania na terenie budynku dworca funkcji związanych z obsługą podróżnych. W zamian za przekazaną gminie nieruchomość zobowiązania PKP z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną wobec przejmującej gminy wygasają z dniem zawarcia umowy, do wysokości nieprzekraczającej wartości rynkowej odpowiednio prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych pociąga za sobą wygaśnięcie roszczenia PKP SA o zapłatę ceny w tej samej wysokości. Jeżeli stroną umowy jest inna jednostka samorządu terytorialnego niż gmina, jednostka ta może się zobowiązać wobec PKP, że zamiast zapłaty całości lub części ceny na rzecz PKP SA przekaże właściwej gminie środki w wysokości równej zobowiązaniom PKP SA wobec tej gminy z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (1)

  • ziutek, 2011-01-11 14:11:25

    uff nareszcieNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: