PARTNER PORTALU
 • BGK

Egzekucja alimentacyjna ma być sprawniejsza

 • PAP/AW    24 lipca 2015 - 10:22
Egzekucja alimentacyjna ma być sprawniejsza
Koszty poniesione przez gminy w celu wyegzekwowania długów w ramach postępowania administracyjnego przewyższyły kwotę odzyskanych należności (fot.fotolia)

Likwidacja egzekucji administracyjnej w stosunku do dłużników alimentacyjnych ma uwolnić gminy od dodatkowej pracy i kosztów. To komornik z decyzją gminy będzie ściągał należności.
Tak zakłada nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą w piątek (24 lipca) uchwalił Sejm. Zmiany mają usprawnić odzyskiwanie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Ustawę poparło 398 posłów, nikt był przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zmiany dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia te wypłaca gmina, ale dłużnik zobowiązany jest je zwrócić.

Obecnie egzekucję zobowiązań wypłaconych z funduszu alimentacyjnego prowadzi się dwutorowo - w trybie administracyjnym i sądowym. Nie skutkuje to jednak - jak podkreśla MPiPS - wzrostem wyegzekwowanych należności, a generuje znaczne koszty po stronie organu, który prowadzi egzekucję administracyjną (czyli urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej). Skuteczność postępowań wobec dłużników, za których alimenty płaci państwo, wynosiła w zeszłym roku niespełna 14 proc.

Z danych MPiPS wynika, że w 2012 r. koszty poniesione przez gminy w celu wyegzekwowania długów w ramach postępowania administracyjnego przewyższyły kwotę odzyskanych należności. Efektywność egzekucji sądowej jest zdecydowanie wyższa - kwoty odzyskiwane przez komornika sądowego przewyższają kilkakrotnie (w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt razy) kwoty odzyskane przez gminę.

Dlatego w nowelizacji zlikwidowano egzekucję administracyjną i pozostawiono wyłącznie egzekucji sądowej. Postulat taki podnosiła m.in. NIK.

Po wprowadzeniu zmian komornik będzie ściągał należności budżetu państwa na podstawie decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przekazanej mu np. przez gminę.

Nowy podział środków z egzekucji alimentacyjnych

Zmieniony ma być też m.in. sposób rozdzielania środków pochodzących z egzekucji. Obecnie - w przypadku odzyskania należności - 20 proc. tej kwoty stanowi dochód własny organu właściwego dla dłużnika, kolejne 20 proc. - dochód własny organu właściwego dla wierzyciela, a pozostałe 60 proc. tej kwoty i odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Nowelizacja stanowi, że całe 40 proc. trafiać ma do jednej gminy - wierzyciela, bo to ona ponosi rzeczywiste koszty związane z działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych.

W nowelizacji są również zmiany dotyczące m.in. ustalania sytuacji dłużnika oraz obliczania dochodu na potrzeby obu ustaw, czyli ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Świadczenia z funduszu alimenetacyjnego - statystyki

W 2013 r. świadczenia z funduszu pobierało przeciętnie 328,8 tys. osób miesięcznie, a gminy prowadziły postępowania wobec 243,2 tys. dłużników.

O świadczenia z funduszu mogą się starać osoby, które nie są w stanie wyegzekwować zasądzonych na dzieci alimentów. Wysokość świadczeń pokrywa się z wysokością na bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć 500 zł miesięcznie. Ich średnia wysokość w zeszłym roku wynosiła ok. 370 zł. Świadczenia te uzależnione są od kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 725 zł netto na osobę w rodzinie.

Podwyższenia lub likwidacji kryterium dochodowego domagają się różne środowiska - m.in. samotni rodzice, których byli partnerzy nie płacą alimentów. Wskazują oni, że kryterium obecnie jest na tyle niskie, że samotna matka z jednym dzieckiem, która zarabia minimalne wynagrodzenie, nie otrzyma świadczeń z funduszu. Także podczas prac sejmowych nad nowelizacją ten postulat był podnoszony, szczególnie przez posłów opozycji.(

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • :(, 2015-07-31 11:34:33

  no i jeszcze dziecko można odliczyć to ok 1200 zł.
 • xxx, 2015-07-31 11:29:53

  Do Mario : dolicz zwrot podatku za ubiegły rok
 • Mario , 2015-07-27 09:36:57

  Nieprawdziwe jest twierdzenie jakoby matka zarabiająca najniższą krajową nie mogła dostać kasy z FA. To nieprawda, bo dla FA liczą się zarobki netto, więc najniższa krajowa na dwie osoby to ok.600 zł, a próg wynosi 725 . Co nie zmienia faktu ,że to i tak mało.