PARTNER PORTALU
  • BGK

Ekonomia społeczna z nowym wsparciem. BGK uruchamia program gwarancji z bankami spółdzielczymi

  • aw/PAP    20 grudnia 2017 - 13:14
Ekonomia społeczna z nowym wsparciem. BGK uruchamia program gwarancji z bankami spółdzielczymi
Podmioty ekonomii społecznej (PES) to organizacje realizujące cele społeczne, które w swojej działalności kierują się przede wszystkim dobrem społeczeństwa ( fot.pixabay)

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia program gwarancji z bankami spółdzielczymi, w tym celu zawarł umowy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości i SGB Bankiem, by udzielały podmiotom ekonomii społecznej kredytów - podał w środę BGK. Dodano, że w sumie ich wartość może wynieść ok. 25 mln zł
• Podmioty ekonomii społecznej (PES) to organizacje realizujące cele społeczne, które w swojej działalności kierują się przede wszystkim dobrem społeczeństwa.

• Wśród nich są m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych), ale też spółki prawa handlowego, prowadzące działalność non-for-profit.

"Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez BGK jest elementem realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Banki spółdzielcze są naturalnym partnerem dla przedsiębiorstw społecznych nie tylko z uwagi na charakter ich działalności, ale także z powodu doskonałej znajomości społeczności lokalnych, w których działają" - powiedział, cytowany w komunikacie, Przemysław Cieszyński z zarządu BGK.

Jak poinformowano w komunikacie, BGK zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości i SGB Bankiem. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES.

"Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł" - napisano. Nie może ona jednak obejmować kwoty przekraczającej 80 proc. kwoty kredytu lub pożyczki. PES będą mogły korzystać z kredytów dostępnych w bankach spółdzielczych zabezpieczanych gwarancją z BGK.

Wartość tych kredytów może wynieść nawet 25 mln zł, a jeśli instrument gwarancyjny cieszyć się będzie zainteresowaniem, brane jest pod uwagę zwiększenie puli.

Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości Zdzisław Kupczyk podkreślił, że banki spółdzielcze czują się współodpowiedzialne za rozwój regionu, w którym działają. "Kierują się nie tylko kryterium zysku, ale także społecznym znaczeniem projektów, w których uczestniczą. To wynika z naszych spółdzielczych wartości. Wspieramy więc nie tylko podmioty gospodarcze, ale także organizacje i inicjatywy przyczyniające się do cywilizacyjnego awansu lokalnych społeczności" - dodał.

Także wiceprezes SGB Bank Ziemowit Stempin wskazał, że program ten może przyczynić się do rozwoju instytucji kierujących się przede wszystkim dobrem społecznym i bardzo często skupiających się na działaniach skierowanych do lokalnych społeczności.

Kredyty objęte gwarancją BGK udzielane będą podmiotom ekonomii społecznej przez banki zrzeszające (BPS i SGB Bank) oraz zrzeszone w nich banki spółdzielcze. Ze wsparcia oferowanego w programie finansowanym z krajowych środków publicznych udostępnianych przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, skorzystać mogą podmioty ekonomii społecznej z całego kraju.

Gwarancje stanowić też będą uzupełnienie oferty preferencyjnego finansowania dla PES w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które oferują instytucje finansowe wybrane przez BGK w przetargu, czyli Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Wniosek o udzielenie gwarancji PES będzie składał w banku, w którym ubiega się o kredyt/pożyczkę. Do uzyskania wsparcia uprawnione są mikro, małe i średnie podmioty ekonomii społecznej, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające zdolność kredytową, czyli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Zobowiązanie zabezpieczone gwarancją BGK może zostać zaciągnięte zarówno na bieżącą, jak również na rozwojową lub inwestycyjną działalność PES.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.