PARTNER PORTALU
  • BGK

Ekspert ING Banku Śląskiego o zobowiązaniach unijnych JST

  • ING Bank Śląski    26 listopada 2009 - 06:02
Ekspert ING Banku Śląskiego o zobowiązaniach unijnych JST

Realizacja zobowiązań a dotacje unijne dla jednostek samorządu terytorialnego. Uwagi porządkujące na przykładzie projektów z ochrony środowiska.
Polska w bieżącej perspektywie finansowej jest największym beneficjentem środków pomocowych UE. Korzystają z nich m.in. jednostki samorządu terytorialnego, które realizują wiele inwestycji infrastrukturalnych. Mogą liczyć na wsparcie ze strony banków, które nie tylko udzielają im kredytów, ale również doradzają w całym procesie ubiegania się o dotacje unijne.

Warto tym zależnościom poświecić więcej uwagi. Są one konsekwencją wielu działań i negocjacji jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej. Co więcej pozwoliły wynegocjować okresy przejściowe i środki na wywiązanie się z zobowiązań prawa unijnego.

Nasz kraj musiał wprowadzić szereg nowelizacji prawa, by polskie przepisy (ustawy), w tym prawo wykonawcze (rozporządzenia), pozwoliły na pełną realizację zobowiązań i dyrektyw unijnych. Realizację zobowiązań akcesyjnych widać najlepiej w miastach, w których prowadzi się inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową – co łatwo zaobserwować podczas podróży samochodem.

Jest to efekt uboczny przyjętych zobowiązań dotyczących wymagań dyrektywy 91/271/EWG z 21.05.1991 roku o oczyszczaniu ścieków komunalnych. W tym zakresie w Traktacie ustalono okresy przejściowe (dochodzenie do zrealizowania wymagań dyrektywy), nakładając m.in. obowiązek wyposażenia w sieci kanalizacyjne (osiągnięta zgodność z dyrektywą), zakończone oczyszczalniami ścieków:

1) do 31 grudnia 2005 r. 674 aglomeracji, z których ładunki zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowią 68,8% całkowitego ładunku.
2) do 31 grudnia 2010 r. 1069 aglomeracji, dające 86% całkowitego ładunku,
3) do końca 2013 r. 1165 aglomeracji, dających 91% całkowitego ładunku,
4) do 31 grudnia 2015 r. 1378 aglomeracji, dających 100% redukcji ładunków rozkładalnych biologicznie.

W celu realizacji tych zobowiązań sporządzono krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych [KPOŚK]. Realizacja KPOŚK wspierana była i jest znacznymi kwotami z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W obecnej perspektywie finansowej przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie zadań w gospodarce wodno-ściekowej na poziomie 3,3 mld euro.

Znaczące kwoty na te cele przewidziały również władze samorządowe województw w programach regionalnych. KPOŚK jest realizowany, chociaż dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego pojawia się problem znalezienia środków na współfinansowanie zadań. Często udziały własne są finansowane z kredytów.

Podobną drogę do wspomnianej powyżej „dyrektywy ściekowej” przeszły inne wymagania prawa unijnego. Można wymienić bardzo wiele uregulowań, z których znaczna część dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. Mimo wszystko ciągle można odnieść wrażenie, że dominuje pogląd, iż podjęte zobowiązania w Traktacie są odpowiedzialnością państwa i rządu, a na realizację tych zobowiązań właśnie państwo i rząd otrzymały pieniądze pomocowe.

Z drugiej strony cały system prawny związany z ochroną środowiska utrudnia realizację zamierzeń. Pokazuje to, że obok dostępnych (dużych, ale mimo wszystko ograniczonych) środków, konieczne są jasne wytyczne w działaniu oraz szkolenia osób odpowiedzialnych pośrednio za realizację zobowiązań wynikających z faktu akcesji do Unii Europejskiej. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.