PARTNER PORTALU
  • BGK

Estetyka picia alkoholu poza radą

  • GK    2 sierpnia 2013 - 12:11
Estetyka picia alkoholu poza radą

Rada gminy nie ma prawa decydować o tym, jak ma wyglądać miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wojewoda podlaski unieważnił część uchwały Rady Gminy Nowinka w sprawie szczegółowych zasad usytuowania na terenie gminy Nowinka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Rada ustaliła, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być także prowadzona w ogródku gastronomicznym, czyli na terenie poza obrębem budynku, w którym znajduje się lokal, o ile ogródek ten posiada estetyczne ogrodzenie - ażurowe lub pełne.

Wojewoda stwierdził, że uregulowanie takie stoi w sprzeczności z delegacją ustawową zawartą w przepisie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Norma ta deleguje do uregulowania zasad dotyczących wyłącznie usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, tj. rozmieszczenia w terenie, nie zaś kwestii estetyki tych miejsc - argumentuje wojewoda.

Przez zasady usytuowania należy rozumieć rozmieszczanie względem obiektów chronionych przez ustawę oraz uznanych przez radę gminy jako zasługujące na taką ochronę, takich jak szkoły, inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, czy miejsca kultu religijnego.

Stanowisko wojewody potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który mówi, że nie mieści się w ramach upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 2 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uprawnienie rady gminy do konkretyzowania, jak ma wyglądać miejsce sprzedaży i podawania napojów.

Żaden też przepis wskazanej ustawy nie upoważnia organu stanowiącego gminy do określania warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2013-08-06 00:53:14

    Wódą napełniona, Ze szkła, szklanka krucha, Zawsze dla mnie była, Poręką spokoju ducha.