Europoseł Kazimierz Ujazdowski chce, by Senat stał się izbą samorządową

• Reformę Senatu, w myśl której stałby się on izbą wybieraną tylko przez samorządowców, zaproponował europoseł Kazimierz Ujazdowski.
• Jego zdaniem takie rozwiązanie poprawi jakość funkcjonowania polskiego samorządu i zredukuje konflikt polityczny.
Europoseł Kazimierz Ujazdowski chce, by Senat stał się izbą samorządową
Senat składałby się z 50 senatorów wybieranych w poszczególnych województwach przez samorządowe kolegia wyborcze (fot.:senat.gov.pl)

Jak powiedział w piątek (16 lutego) na konferencji prasowej we Wrocławiu Ujazdowski, samorząd terytorialny powinien być traktowany przez władze centralne po partnersku, jeśli mają być zrealizowane plany modernizacji kraju zapowiadane przez rząd.

"Przedstawiam dziś opinii publicznej nową formułę Senatu, jako gwarancji praw samorządu terytorialnego, a także gwarancji niezależności instytucji publicznych. Funkcją takiego rozwiązania byłaby też redukcja konfliktu politycznego i wyłączenie z rywalizacji bieżącej kluczowych instytucji państwowych" - powiedział Ujazdowski.

Wyjaśnił, że w myśl jego propozycji Senat składałby się z 50 senatorów wybieranych w poszczególnych województwach przez samorządowe kolegia wyborcze, złożone z samorządowców wszystkich szczebli. Byliby to wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie oraz marszałkowie województw, a także radni gminni, miejscy, powiatowi i wojewódzcy.

Dodał, że tak wybrany Senat funkcjonowałby jako izba samorządowa i jej kadencja nie pokrywałaby się z kadencją Sejmu.

Czytaj też: Samorządy będą mogły dostosowywać poziom ochrony zieleni do swoich potrzeb

Ujazdowski zaznaczył, że do kompetencji zreformowanego Senatu należałby m.in. współudział w ustawodawstwie samorządowym i w sprawach ustrojowych, inicjatywa konstytucyjna, a także współudział w wyborze prezesów Narodowego Banku Polskiego i Najwyższej Izby Kontroli oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Wybór prezesów NIK i NBP oraz RPO odbywałby się na wniosek prezydenta, za wspólną zgodą Sejmu i Senatu. Ta wspólna zgoda dawałaby gwarancję wyłączenia z rywalizacji politycznej, dawałaby konsensus. Co do sędziów TK proponuję, by byli wybierani naprzemiennie przez Sejm i Senat. To też obniży ryzyko nominacji politycznych, nominacji pod kątem interesów ściśle partyjnych" - powiedział Ujazdowski.

Europoseł zadeklarował, że jest otwarty na uwagi i po ich uwzględnieniu jest gotowy do maja przedstawić projekt nowelizacji konstytucji, który umożliwiałby takie nowe usytuowanie Senatu.

 


KOMENTARZE (12)ZOBACZ WSZYSTKIE

Zatem pytanie dla konstytucjonalistów - czy Premier może być awansowany i uzyskać z tego tytułu premię? - czy można by odpowiedzieć, że tak, może być awansowany na wiceprezydenta po uzyskaniu wotum zaufania, które "Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustaw...owej liczby posłów" . I tak mogłyby się odbywać wspólne posiedzenia rządu i prezydenta. Ponieważ to Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów. Nie mniej i nie więcej, prawda czy fałsz? rozwiń

nono, 2017-02-20 19:24:51 odpowiedz

Prezydent

Wiceprezydent (awansowany po uzyskaniu wotum zaufania) Premier - Komisja wspólna RP (podmioty wskazane rozporządzeniem)

Sejm

Izba Reprezentantów Samorządu Terytorialnego - zgromadzenie samorządowe (zwyczajne/nadzwyczajne)


...Jeżeli utworzenie IS powodowałoby rozwiązanie KWRiST, Wikipedia - "Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) – jest organem pomocniczym Rady Ministrów stanowiącym forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego" oraz rozwiązanie Senatu, to być może umożliwiłoby to zamianę na powołanie i przeniesienie wybranych działań Senatu do nowej komisji "Komisji wspólnej RP", która również miałaby kompetencje m.in. opieki nad sprawami Polonii. * Zgromadzenie samorządowe (zwyczajne oraz nadzwyczajne): Izba Samorządowa i wymienione w rozporządzeniu organizacje, tj.: Unia Metropolii Polskich; Unia Miasteczek Polskich; Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Miast Polskich; Związek Powiatów Polskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. rozwiń

nono, 2017-02-20 18:49:22 odpowiedz

Ułożenie - zestawienie, osoba po jednej kadencji w samorządzie gminnym lub powiatowym lub wojewódzkim jako kandydat:

kandydat - lista sejmik lub stolica województwa - delegat - Izba Reprezentantów Samorządu Terytorialnego RP

nono, 2017-02-19 14:50:06 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE