PARTNER PORTALU
  • BGK

Expose i budżet

  • AZA    29 grudnia 2010 - 21:25
Expose i budżet

Wyjątkowo pracowity charakter miała ostatnia w tym roku sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. Radni wysłuchali expose marszałka województwa opolskiego Józefa Sebesty, przyjęli budżet na 2011 rok, wybrali nowego członka Zarządu Województwa.
Nim do tego doszło ślubowanie złożyło troje radnych: Krystian Adamik z Mniejszości Niemieckiej, który z powodu nieobecności nie uczestniczył w sesji inauguracyjnej oraz Ewa Marzec (mandat po rezygnacji Franciszka Fejdycha, który wygrał wybory na burmistrza Prudnika) i Beniamin Godyla (mandat po Andrzeju Pyziaku, który wygrał wybory na wójta Rudników). Oboje radni zasili szeregi Platformy Obywatelskiej.

W wygłoszonym expose marszałek Józef Sebesta zapowiedział, iż zasadą jego działania będzie dialog, współpraca oraz dobre kontakty z różnymi środowiskami na rzecz wzmocnienia konkurencyjności oraz wyrównywania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie. Przypomniał, iż cztery lata temu planowano, że województwo opolskie do 2013 roku pozyska z funduszy europejskich około 1 mld euro.

Tymczasem już pod koniec 2010 roku kwota ta została przekroczona o ponad 50 mln euro, a Opolszczyzna jest krajowym liderem w wykorzystaniu funduszy europejskich. Szacuje się, że dzięki nagrodzie z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz pieniądzom z programów krajowych Opolszczyzna będzie mogła jeszcze wydać około 450 mln euro.

Na liście priorytetów marszałek wymienił przedsiębiorczość i innowacyjność, intensywniejszą współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, wsparcie badań naukowych, unowocześnienie infrastruktury naukowo-badawczej opolskich uczelni. Dotąd podpisano 26 umów na projekty o wartości ponad 127 mln złotych.

Sporo uwagi poświęcił marszałek infrastrukturze transportowej województwa przypominając, że w minionych czterech latach na inwestycje drogowe samorząd przeznaczył 376 mln złotych. Najbliższe lata to budowa obwodnic Grodkowa, Prószkowa, Głubczyc, to także - w związku z rozbudową Elektrowni „Opole” - zabieganie o współfinansowanie z pieniędzy krajowych budowy obwodnic Dobrzenia Wielkiego i Małego oraz Borków i Czarnowąsów (samorząd finansuje opracowanie dokumentacji tej drogi) oraz budowy obwodnic Nysy i Niemodlina.

Mówiąc o sferze ochrony zdrowia marszałek przypomniał, iż wojewódzkie placówki ochrony zdrowia otrzymały w ostatnich latach olbrzymi zastrzyk gotówki, który zdecydowanie podniósł poziom usług medycznych. Utrzymanie takiego poziomu inwestowania w następnych latach nie będzie możliwe, ale: - Nie rezygnujemy z dwóch rozpoczętych projektów w dziedzinie zdrowia – nowego Centrum Terapii Nerwic w Mosznej dla umożliwienia rewitalizacji zamku oraz przebudowy i rozbudowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – mówił marszałek.

Zapowiedział też, iż trzeba będzie racjonalnie wydawać pieniądze z budżetu województwa, by wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów własnych. Oszczędności dotyczyć będą takich sfer jak promocja regionu oraz szeroko rozumiane koszty funkcjonowania urzędu marszałkowskiego i instytucji samorządu województwa.

Dyskusja nad expose marszałka odbędzie się na sesji styczniowej.

Radni uchwalili budżet 2011 roku. Jego dochody zaplanowane zostały na kwotę 481,5 mln złotych (o 34 mln zł mniej niż w roku 2010), wydatki osiągną poziom 511,7 mln złotych (o 73 mln mniej), zaś deficyt planowany jest na kwotę 30,2 mln złotych.

Powodem niższych dochodów – jak wyjaśniał skarbnik Tadeusz Troszyński – są niższe o 20 mln złotych subwencje i dotacje. Mimo to budżet ma charakter proinwestycyjny – na ten cel planowane jest 249,8 mln złotych, co stanowi 48,8 proc. wydatków ogółem. 184 mln złotych przewidziane jest na realizację zadań regionalnego Programu Operacyjnego. Z budżetu samorządu województwa finansowane zaś będą m. in. drogi wojewódzkie (25 mln złotych), zakup taboru kolejowego (17,6 mln złotych), melioracje (9 mln złotych), Moszna – pawilon (5 mln złotych), rozbudowa Filharmonii Opolskiej (3,7 mln zł), sześć boisk „Orlik” – 2 mln złotych.

Marszałek Józef Sebesta zapowiedział ograniczenie – o 50 mln złotych – wydatków bieżących.

Krytycznie projekt budżetu ocenił Jerzy Czerwiński z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, iż jest to budżet zwijającego się województwa. Jego zdaniem wydatki inwestycyjne będą się kurczyć, zaś wpływy do budżetu będą coraz niższe. W efekcie zadłużenia budżet straci elastyczność, bo zdominują go konieczne wydatki. Radny stwierdził, iż jest to budżet przetrwania, że brakuje w nim działań prorodzinnych, które przeciwdziałałyby masowym wyjazdom zagranicznym i pozwoliły na przełamanie niekorzystnych tendencji demograficznych województwa.

Natomiast radny Andrzej Namysło (SLD) mówił, iż mimo tworzonej z Platformą koalicji, budżet 2011 roku zostanie przez jego ugrupowanie z trudem zaakceptowany. Bo kształtował się on jeszcze bez udziału lewicy, bo miał chronić pracowników, jest bardzo trudny w realizacji i stawia szczególne wyzwania - co nie znaczy, że jest on budżetem zwijającego się województwa – mówił, apelując jednocześnie do Zarządu Województwa o dyskusję na temat przyjętych priorytetów i kierunków rozwoju oraz tego, czy są one zasadne.
Radny Jerzy Czerwiński postulował, by w budżecie 2011 znalazły się fundusze na renowację grobów i miejsc upamiętniających uczestników powstań śląskich, choć nie jest to zadanie samorządu województwa. Ideę tę poparł marszałek Józef Sebesta, deklarując, iż takie działania zostaną podjęte przy udziale powiatów i gmin, na terenie których miejsca pamięci się znajdują.

Budżet został uchwalony 24 głosami „za”, czterech radnych się wstrzymało, jeden był przeciw.

Radni w głosowaniu tajnym wybrali Romana Kolka na członka Zarządu Województwa. Będzie on nadzorował sprawy związane z ochroną zdrowia.

Sejmik przyjął też apel w sprawie budowy obwodnic Nysy i Niemodlina, w którym wyraził sprzeciw przeciwko przesunięciu tych zadań na 2013 rok. W jego treści podkreślono, iż Nysa i Niemodlin, to ostatnie „wąskie gardła”, w których kumulują się utrudnienia w ruchu tranzytowym i lokalnym, które wpływają na pogorszenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.