PARTNER PORTALU
  • BGK

Federacja Przedsiębiorców Polskich: Klauzule umowne to bolączka sektora zamówień publicznych

  • MN    17 maja 2017 - 13:59
Federacja Przedsiębiorców Polskich: Klauzule umowne to bolączka sektora zamówień publicznych
FPP podaje przykłady niewłaściwych zapisów SIWZ i praktyk zamawiających w sektorze ochrony zdrowia. (fot. Pixabay)

Dobre praktyki w zamówieniach publicznych to korzyści dla zamawiających i gospodarki - przypomina Federacja Przedsiębiorców Polskich. Niestety, mimo nowelizacji prawa zamówień publicznych, wciąż jest wiele do poprawy.
• Nadużywanie instytucji kary umownej, nierealne terminy dostaw, zbyt długie terminy płatności, wybiórcze stosowanie pozacenowych kryteriów przetargu, brak możliwości negocjacji warunków kontraktu, a także wymuszanie zrzekania się odsetek ustawowych czy zakaz cesji wynagrodzenia.

• To - jak wynika z raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich - główne bolączki sektora zamówień publicznych, zwłaszcza w dziedzinie ochrony zdrowia.

• Warunkiem efektywnego zarządzania środkami publicznymi jest poprawne stosowanie klauzul umownych.

FPP przypomina, że dobre praktyki w zakresie udzielania zamówień to szansa na rozwój przedsiębiorstw, a także korzyść dla polskiej gospodarki – w wyniku potencjalnego wzrostu zatrudnienia czy stabilności wpływów podatkowych.

Sektor zamówień publicznych z uwagi na wielkość – w 2015 r. jego wartość wynosiła ponad 116 mld zł – powinien pozostawać pod szczególnym nadzorem. Jak wynika z raportu FPP nadal istnieją duże wyzwania dla wykonawców i zamawiających, dlatego szczególną uwagę należy przywiązywać do przeprowadzania przetargów w oparciu o prawidłowo skonstruowane zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodne z intencją ustawodawcy.

Czytaj też: Mariusz Haładyj: Kryterium ceny nie jest już najważniejsze w przetargach publicznych

- Rząd wprowadzając nowelizację PZP mówił o „ukłonie w stronę wykonawców”, jednak jak pokazuje praktyka przedsiębiorstwa nadal borykają się z trudnościami podczas postępowania przetargowego – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

- Wiele zapisów SIWZ jest niewłaściwie bądź nieprecyzyjnie skonstruowanych, w wyniku czego wykonawcy tracą prawo do zadawania pytań czy ustalania szczegółów warunków przetargu, a także obciążani są wygórowanymi karami umownymi. Również uwzględnianie pozacenowych kryteriów ofert pozostawia wiele do życzenia, co jest sprzeczne z intencją ustawodawcy. Z takimi problemami spotkać się można np. w postępowaniach dla sektora ochrony zdrowia, co jest groźbą nie tylko dla wykonawców, ale także dla całego społeczeństwa – nieprawidłowe przetargi to potencjalnie wadliwa realizacja zadań, a w rezultacie zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków - dodaje przewodniczący FPP.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.