Felerne przymiarki do blokady handlu obwoźnego

Rada gminy nie ma uprawnień do ustanowienia zakazu handlu okrężnego poza targowiskami w ramach przepisów porządkowych na mocy ustawy o samorządzie gminnym.
Felerne przymiarki do blokady handlu obwoźnego

Tak w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził wojewoda podkarpacki, unieważniając uchwałę Rady Gminy Solina w sprawie ustalenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego.

Wojewoda przypomniał, że przepisy porządkowe zawarte w uchwale rady gminy, mogą być wydawane w zakresie nie uregulowanym w ustawach czy innych powszechnie obowiązujących przepisach, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała ustalająca przepisy porządkowe powinna zawierać uzasadnienie, które wykaże istnienie realnego zagrożenia dla chronionych dóbr, wskaże te dobra i dowody potwierdzające istnienie stanu zagrożenia oraz wykaże, że w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych nie ma takich regulacji prawnych, które dałyby możliwość przeciwdziałania wskazanym zagrożeniom.

Wojewoda jednocześnie podkreślił, że upoważnienie do wydawania przepisów porządkowych stanowi wyjątek od zasady stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych.

– Wydawanie tych przepisów może mieć miejsce w sytuacjach nie cierpiących zwłoki, wymagających natychmiastowej reakcji, co oznacza, że zagrożenie wymaga podjęcia niezwłocznego działania prawodawczego – przypomina wojewoda podkarpacki.

Oceniając sporną uchwałę stwierdził, że nie zawiera ona uzasadnienia, które stanowiłoby podstawę do wydania przepisów porządkowych ze względu na stan wymagający natychmiastowej reakcji w celu zapobieżenia realnemu zagrożeniu naruszenia np. porządku czy bezpieczeństwa publicznego.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

No chyba tak, bo komu przeszkadza zabawnie piszczący samochód z lodami, który jeździ po wsi w niedzielę? Tylko sklepikarzom

oliwa, 2012-06-12 10:05:51 odpowiedz

Tu musiało zadziałać jakieś lobby sklepikarski, bo mieszkańcom zwłaszcza małych miejscowości raczej handel obwoźny jest tylko na rękę

lope, 2012-06-12 09:05:05 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU