PARTNER PORTALU
  • BGK

Finanse Bydgoszczy pod lupą. Rating ze stabilną perspektywą

  • AW    5 września 2017 - 11:04
Finanse Bydgoszczy pod lupą. Rating ze stabilną perspektywą
Sytuacja finansowa Bydgoszczy w pierwszym półroczu 2017 r. rozwijała się zgodnie z prognozami Fitch (fot.:commons.wikimedia.org/Pit1233)

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings – IDR) na poziomie "BBB+". Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

• Potwierdzenie ratingów Bydgoszczy odzwierciedla dobre wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i rosnącą gospodarkę lokalną.

• Rating uwzględnia również umiarkowane zadłużenie i bezpieczny wskaźnik spłaty długu.

• Analitycy chwalą władze miasta za wdrożone działania racjonalizujące wydatki oraz wspierające wzrost dochodów.

Zdaniem Fitch w średnim okresie Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 12 proc. i nadwyżkę operacyjną trzy razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały kontrolę wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat lokalnych będą rosły, wspierane przez rozwijającą się bazę podatkową oraz gospodarkę lokalną.

Zadłużenie miasta wzrośnie, ale od 2019 r.

Sytuacja finansowa Bydgoszczy w pierwszym półroczu 2017r. rozwijała się zgodnie z prognozami Fitch. Na koniec czerwca 2017r. miasto osiągnęło dobrą nadwyżkę operacyjną w wysokości 178 mln zł (2016r.: 205 mln zł) wspierane przez dobrą realizację dochodów podatkowych i kontrolę wydatków operacyjnych.

- Spodziewamy się, że miasto osiągnie w 2017 r. nadwyżkę budżetową wynoszącą około 2 proc. dochodów ogółem (2016 r. - 4 proc.) - czytamy w opracowaniu Fitch Ratings.

Według Fitch zadłużenie bezpośrednie Bydgoszczy będzie spadać w latach 2017-2018 i może zacząć ponownie rosnąć od 2019 r. na skutek intensyfikacji inwestycji.

- Celem miasta jest wykorzystanie środków unijnych dostępnych dla polskich jednostek samorządu terytorialnego (JST). Udział miasta na współfinansowanie inwestycji unijnych będzie pochodził   nowego długu. Zakładamy, że zadłużenie bezpośrednie spadnie poniżej 60 proc. dochodów bieżących w średnim okresie, wskaźnik dług do nadwyżki bieżącej będzie wynosił około 6 lat (2016: 5,6 lat) tj. poniżej ostatecznego terminu zapadalności długu wynoszącego 21 lat - podkreslaja analitycy z Fitch.

Budżet miasta jest narażony na ryzyko stopy procentowej oraz do pewnego stopnia na ryzyko walutowe, ponieważ całe zadłużenie posiada zmienne oprocentowanie, a 13 proc. jest denominowane w euro. Jednak te ryzyka są ograniczane przez ostrożną politykę budżetową miasta, która zakłada wyższe płatności odsetkowe niż faktycznie płacone.

Polityka zarządzania miastem czynnikiem wspierającym rating

Fitch podkreśla w swojej analizie, że władze miasta wdrożyły działania racjonalizujące wydatki oraz wspierające wzrost dochodów. Koncentrują się na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w mieście, przyciąganiu inwestorów oraz poprawie lokalnej infrastruktury przy wykorzystaniu dotacji unijnych z okresu programowania 2014-2020. Fitch zakłada, że w średnim okresie wydatki majątkowe mogą wynosić, co najmniej 16 proc. wydatków ogółem, a znaczna ich część będzie przeznaczona na drogi i transport publiczny.

Zdaniem analityków, zadłużenie spółek miejskich w Bydgoszczy nie stanowi istotnego ryzyka dla budżetu miasta, ponieważ większość z nich ma zdolność do samodzielnej obsługi swojego długu z własnych przychodów. W 2016 r. dług spółek spadł do 679 mln zł z 842 mln zł w 2015 r., na skutek wcześniejszej spłaty długu przez jedną z nich. Zdaniem Fitch, w średnim okresie zadłużenie spółek miejskich będzie dalej spadać zgodnie z harmonogramami spłat długu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.