PARTNER PORTALU
  • BGK

Finanse sołectw na skrzyżowaniu ustaw

  • GK    5 czerwca 2012 - 06:51
Finanse sołectw na skrzyżowaniu ustaw

Rada gminy decyduje o tym, czy w gminie będzie prowadzona gospodarka finansowa sołectw oraz wybiera ustawę w oparciu, o którą może ona działać.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach stwierdziła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych postanowienia dotyczące wyodrębnienia w budżecie środków dla jednostek pomocniczych gminy takich jak, sołectwa, osiedla lub dzielnice powinny być elementem uchwały budżetowej.

Izba przypomniała, że podstawy prawne gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy znaleźć można przede wszystkim w regulującej ustrój gminy ustawie o samorządzie gminnym.

– Zgodnie z art. 51 ust. 3 tej ustawy, uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy znajdują się w statucie gminy – stwierdza RIO, podkreślając, że gospodarka finansowa jednostek pomocniczych jest prowadzona w ramach budżetu gminy.

Zakres uprawnień jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu określa w ramach swoich kompetencji rada gminy w statucie, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym.

Jednocześnie, jak informuje RIO, obowiązująca od 1 kwietnia 2009 r. ustawa o funduszu sołeckim określa szczególny zakres uprawnień sołectw do dysponowania środkami z budżetu gminy, które mogą decydować o przeznaczeniu środków finansowych wydzielonych z budżetu gminy według reguł w niej określonych.

Pojawiają się w związku z tym stanowiska wskazujące na to, że wraz z wejściem w życie tej ustawy, ogólne regulacje dotyczące uprawnień jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej nie dotyczą sołectw.

– Zauważyć jednak należy, że ustawa o funduszu sołeckim nie uchyla ani nie zmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, dotyczących prowadzenia przez jednostki pomocnicze, w tym sołectwa, gospodarki finansowej – podkreśla RIO w Katowicach.

W związku z tym, zdaniem izby, to od rady gminy zależy, czy w gminie będzie prowadzona gospodarka finansowa sołectw i czy będzie oparta na przepisach art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym czy na ustawie o funduszu soleckim. W dodatku, według izby, obydwie możliwości mogą być wykorzystane jednocześnie.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.