PARTNER PORTALU
  • BGK

Finanse Warszawy w 2018 roku. Miliardy na metro i oświatę  

  • pt    16 listopada 2017 - 18:44
Finanse Warszawy w 2018 roku. Miliardy na metro i oświatę   
W najbliższych latach stolica wyda na metro prawie 6 mld zł (fot. pixabay)

Oświata, inwestycje, zakup usług komunikacji publicznej oraz wsparcie rodzin to priorytety w budżecie stolicy na 2018 r.
• Najważniejsze elementy projektu budżetu Warszawy na przyszły rok to wysokie nakłady na oświatę – 3 mld 743 mln zł i na inwestycje – 2 mld 843 mln zł.

• Miasto planuje również zwiększenie finansowania zakupu usług komunikacji publicznej, na który zaplanowano 2 mld 738 mln zł.

• Założono, że mimo wdrożonych darmowych przejazdów dla dzieci, młodzieży i seniorów nie zmienione zostaną ceny biletów komunikacji miejskiej.

 - Projekt przyszłorocznego budżetu kładzie silny nacisk na oświatę, inwestycje oraz transport publiczny, ale nie tylko. Polityka prorodzinna jest dla mnie jednym z priorytetów, dlatego wysokie nakłady przeznaczymy również na wsparcie rodzin. Przykładem może tu być Warszawski Bon Żłobkowy czy bezpłatne przedszkola -  mówi prezydent  Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W 2018 r. dochody w budżecie zaplanowano na poziomie 15 mld 861 mln zł, co oznacza, że będą wyższe o 790 mln zł od planowanych na 2017 r. Podstawowym źródłem dochodu Warszawy jest podatek od osób fizycznych (PIT), który wyniesie 5 mld 408 mln zł i będzie o 477 mln zł wyższy od planu na 2017 r.

 Wydatki w przyszłym roku zaplanowane są na poziomie 17 mld 326 mln zł i są wyższe o 1 mld zł od planowanych na 2017 r. Wydatki bieżące w 2018 roku planowane są na kwotę 14 mld 483 mln zł i są wyższe od planowanych na 2017 rok o 591 mln zł.

 Wydatki majątkowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 2 mld 843 mln zł. Obejmują one finansowanie inwestycji o charakterze ogólnomiejskim - 1 mld 937 mln zł oraz dzielnicowym - 906 mln zł.

 Największe wydatki inwestycyjne w 2018 roku to:

projekt i budowa II linii metra 646,8 mln zł;

• modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. Węzeł Marsa - granica Miasta 156,5 mln zł:

• budowa Szpitala Południowego 109,1 mln zł;

Projekt budżetu m.st. Warszawy obejmuje również 18 załączników dzielnicowych. Dochody dzielnic zaplanowano na poziomie 2 mld 398 mln zł, a wydatki dzielnic w kwocie 7 mld 141 mln zł. Przykładowo dla dzielnicy Mokotów zaplanowano dochody w kwocie 367 mln zł i wydatki w kwocie 764 mln zł, natomiast dla dzielnicy Wesoła dochody w kwocie 12 mln zł, a wydatki w kwocie 107 mln zł.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano rezerwy wynoszące 564,6 mln zł, w tym m.in. na zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania łącznie – 221,5 mln zł; ogólną – 149,9 mln zł; na remonty zasobu komunalnego – 51,4 mln zł; na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 49,5 mln zł czy na infrastrukturę drogową – 40 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 W latach 2018-2023 zakłada się zwiększenie programu inwestycyjnego o 604 mln zł do kwoty 15 mld 440 mln zł finansowane m.in. zwiększonym kredytowaniem o 530 mln zł w stosunku do aktualnej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Program inwestycyjny zaplanowany w latach 2018-2023 na kwotę 15 mld 440 mln zł sfinansowany będzie w 52% ze środków własnych (8 mld 51 mln zł), w 24% ze środków unijnych (3 mld 689 mln zł) oraz w 24% z kredytów (3 mld 700 mln zł).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.