PARTNER PORTALU
  • BGK

Finansowanie przedsiębiorstw, samorządów i infrastruktury

  • Artykuł promocyjny dostarczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego    26 czerwca 2015 - 12:49

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. podpisały umowę w sprawie utworzenia funduszy inwestycyjnych wpierających rozwój polskiej gospodarki.
 

Podpisana 17 czerwca br. umowa obejmuje utworzenie czterech funduszy, które będą zarządzane przez PIR. Są nimi Fundusz Inwestycji Samorządowych, dwa Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych (kapitałowy i dłużny) oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw.

- Powstaną cztery fundusze inwestycyjne o docelowej kapitalizacji 6,5 mld zł, którymi będzie zarządzał PIR. Celem utworzenia tych funduszy jest wzrost dostępności finansowania kapitałowego i dłużnego inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz samorządy. Dzięki tym środkom rozwijać się będzie infrastruktura, poprawi się efektywność przedsiębiorstw, nastąpi wzrost innowacyjności, a także wzrośnie zdolność do wdrażania nowych technologii i nowoczesnych produktów. PIR to wiarygodny i stabilny partnerem dla podmiotów planujących inwestycje – powiedział Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Wszystkie fundusze będą działały w formule funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN).

- Prowadzenie przez BGK działalności inwestycyjnej jest jednym z kluczowych obszarów naszej strategii. Poza funduszami zarządzanymi przez PIR, w portfolio BGK są dwa inne fundusze, zarządzane przez TFI BGK. Pierwszy z nich zaczął działać w ubiegłym roku i jest nim Fundusz Mieszkań na Wynajem, drugi - Fundusz Ekspansji Zagranicznej - jest już w fazie rejestracji, objęliśmy pierwszą jego emisję certyfikatów inwestycyjnych o wartości emisyjnej 10 mln EUR. Kolejny, czyli Fundusz Municypalny jest w przygotowaniu i wkrótce rozpocznie działalność – powiedział Adam Świrski, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Tworzone we współpracy z BGK i PIR fundusze inwestycyjne są kolejnym produktem przygotowanym przez TFI BGK, który wpisuje się w działalność inwestycyjną związaną ze wspieraniem rozwoju polskich firm – powiedział Piotr Linke, prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

Najważniejszą zmianą w dotychczasowej strategii PIR S.A. jest uruchomienie Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Dysponować będzie on początkowo środkami finansowymi o wartości 1,5 mld zł. Kapitał ten będzie inwestowany poprzez obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych, obligacji zamiennych na akcje lub poprzez udzielanie finansowania typu mezzanine. Fundusz będzie koncentrował się na inwestycjach w sektorze przemysłowym, preferując projekty istotne dla funkcjonowania całej branży pod względem pozycji rynkowej, przyczyniające się do zwiększania przychodów, realizacji fuzji i przejęć lub ekspansji organicznej. Istotnym kryterium oceny inwestycji będzie jej wpływ na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności, zdolność do wdrażania nowych technologii i nowoczesnych produktów.

Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie wspierać inwestycje w obszarze infrastruktury komunalnej poprzez obejmowanie bądź użytkowanie akcji lub udziałów w spółkach należących do jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych np. za wodociągi, transport czy gospodarkę odpadami. Jego początkowa kapitalizacja planowana jest na 600 mln zł.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.