PARTNER PORTALU
  • BGK

Fiskus czeka już na nasze PIT-y

  • PAP    3 marca 2013 - 16:03
Fiskus czeka już na nasze PIT-y

Jak co roku do końca kwietnia trzeba rozliczyć z fiskusem dochody uzyskane w 2012 r. Kto spodziewa się zwrotu nadpłaty podatku, nie powinien zwlekać ze złożeniem deklaracji - im wcześniej wyśle PIT, tym wcześniej dostanie pieniądze z urzędu skarbowego.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) deklarację powinien złożyć każdy, kto osiągnął w 2012 r. dochód. Dotyczy to także osób, których dochód nie przekroczył 3091 zł, czyli kwoty wolnej od podatku. Jeżeli płatnik pobrał od takiego dochodu zaliczkę na podatek - zostanie ona potraktowana jako nadpłata i zwrócona podatnikowi.

Osoby, które uzyskały dochody wyłącznie w Polsce, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, rent, tzw. działalności wykonywanej osobiście (np. umów zlecenia), stypendiów lub praw autorskich i praw majątkowych, wypełniają zeznanie PIT-37.

Dla podatników, którzy w ubiegłym roku prowadzili m.in. działalność gospodarczą, czy uzyskali dochody z najmu, przeznaczony jest formularz PIT-36. Druk PIT-36L stworzono dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. podatkiem linowym, a dochody kapitałowe, np. z giełdy, rozliczane są w deklaracji PIT-38.

Małżonkowie lub osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się wspólnie. W przypadku małżeństw jest to korzystne, gdy mamy do czynienia z dużą różnicą w dochodach małżonków, kiedy dochód jednego z nich przekroczył 85 tys. 528 zł, co skutkuje wejściem w drugi przedział skali podatkowej i koniecznością zapłaty 32 proc. podatku. Wspólne rozliczenie małżonków polega na określeniu podatku od połowy ich łącznych dochodów, ale w podwójnej wysokości. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko podatek liczy się od połowy dochodów tej osoby.

W porównaniu z ubiegłorocznym rozliczeniem nie zmienił się system ulg podatkowych, skala podatkowa ani próg dochodu, po przekroczeniu którego płaci się wyższy podatek. Pozostał on na poziomie 85 tys. 528 zł. Oznacza to, że osoba, której dochód w 2012 r. był niższy od tej kwoty, zapłaci 18-proc. podatek pomniejszony o 556 zł 2 gr (tzw. kwotę zmniejszającą podatek). W przypadku dochodów przekraczających "próg", podatek wyniesie 14 tys. 839 zł plus 32 proc. od nadwyżki przekraczającej próg.

Podobnie jak w latach ubiegłych z ulg podatkowych mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej (opodatkowani 19 proc. podatkiem liniowym nie mają takiej możliwości).

Od dochodu można odliczyć m.in.: wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE); ulgę internetową; ulgę na nabycie nowych technologii (w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą). Swój dochód mogą też obniżyć honorowi krwiodawcy, natomiast od podatku można odliczyć przede wszystkim ulgę prorodzinną związaną z posiadaniem dzieci.

Ulga na krew umożliwia odliczenie od dochodu wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników - 130 zł za każdy litr. Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.

Z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które poniosły w roku podatkowym wydatki za użytkowanie internetu (także w kawiarenkach internetowych, o ile są one udokumentowane fakturami). Ulga internetowa jest limitowana - od dochodu można odliczyć nie więcej niż 760 zł.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.