PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch obniżył rating Myślenic

  • AT    26 listopada 2012 - 18:28
Fitch obniżył rating Myślenic

Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating krajowy gminy Myślenice z “BBB(pol)” do “BBB-(pol)”. Perspektywa ratingu jest negatywna.
Obniżenie ratingu Myślenic odzwierciedla pogarszające się wskaźniki zadłużenia, z powodu coraz słabszych wyników operacyjnych oraz rosnącego zadłużenia gminy. Rating uwzględnia wysoką presję na finansowanie inwestycji długiem oraz relatywnie mały budżet Myślenic. Rating bierze także pod uwagę zadawalającą płynność oraz korzystne położenie gminy.

Negatywna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki zadłużenia Myślenic mogą ulec dalszemu pogorszeniu w związku z przewidywanym wzrostem zadłużenia gminy, wolniejszym tempem wzrostu gospodarki Polski, jak również wobec braku elastyczności po stronie wydatków operacyjnych, które są zdominowane przez sektor oświaty.

Rating może zostać obniżony ponownie, jeżeli zadłużenie Myślenic wzrośnie powyżej prognoz Fitch i/lub nadwyżka operacyjna gminy będzie trwale niewystarczająca na spłatę odsetek od zadłużenia.

Według prognoz Fitch zadłużenie Myślenic będzie rosło. Na koniec 2014r. może wynieść ok. 160 mln zł, to jest ok. 140% dochodów bieżących (88 mln zł; 89% na koniec 2011r.).

Wysoka presja na wzrost zadłużenia związana jest realizacją dwóch dużych projektów wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy (łączna wartość netto realizowanych w latach 2010-2013 inwestycji to ok. 160 mln zł), jak również z malejącą zdolnością gminy do finansowania inwestycji ze środków własnych. W 2011r. wydatki majątkowe wyniosły 99 mln zł, co stanowiło 50% wydatków ogółem gminy (35 mln zł; 27% w 2010r.).

Fitch spodziewa się, że w latach 2012-2014 nadwyżka operacyjna Myślenic wyniesie 10-11 mln zł, co stanowić będzie ok. 9%-10% dochodów operacyjnych. W 2011r. nadwyżka operacyjna Myślenic pogorszyła się do 10,8% dochodów operacyjnych z 11,9% w 2010r.

W ujęciu nominalnym wyniosła 10,7 mln zł i była niższa od obsługi zadłużenia, która wyniosła 10,8 mln zł. Rosnące obciążenie z tytułu odsetek, w związku z coraz wyższym zadłużeniem, negatywnie wpływa na poziom nadwyżki bieżącej Myślenic, co skutkuje coraz słabszą zdolnością Gminy do finansowania inwestycji ze środków własnych.

Niewielki budżet gminy powoduje, że Myślenice są znacznie narażone na negatywne czynniki zewnętrzne. Wynika to z ograniczonej elastyczności w zakresie zwiększania dochodów operacyjnych oraz dosyć sztywnej struktury wydatków operacyjnych (z uwagi na wysoki udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących – 56% w 2011r.). Jednakże, położenie w sąsiedztwie Krakowa (ok. 757.000 mieszkańców) korzystnie wpływa na rozwój bazy podatkowej oraz lokalnej gospodarki.

Gmina Myślenice leży w województwie małopolskim, 30 km na południe od Krakowa. W skład gminy wchodzi 17 sołectw oraz miasto Myślenice. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.