PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch obniżył ratingi województwa mazowieckiego

  • EM    18 grudnia 2013 - 20:40
Fitch obniżył ratingi województwa mazowieckiego

Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej (Issuer Default Rating, IDR) Województwa Mazowieckiego do „BBB” z „BBB+”. Rating długoterminowy dla zadłużenia w walucie krajowej (IDR) został obniżony do „BBB+” z „A-”, natomiast długoterminowy rating krajowy do „A+(pol)” z „AA(pol)’.
Perspektywa ratingów jest negatywna. Równocześnie Agencja obniżyła długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla obligacji wyemitowanych przez Województwo w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro do „BBB" z „BBB+".

Główne czynniki ratingu

Obniżenie ratingów wynika ze słabych wyników budżetowych Województwa, trudnej sytuacji płynnościowej i wysokiego zadłużenia. Negatywna perspektywa odzwierciedla opinię Fitch, że Województwo ma ograniczoną możliwość poprawy wyników operacyjnych i wskaźników zadłużenia w średnim okresie. Ponadto, poprawa płynności jest uzależniona od prowadzonych prac w zakresie zmian przepisów regulujących wpłaty na część regionalną subwencji ogólnej dla województw („janosikowe"). Wprowadzenie programu postępowania ostrożnościowego na lata 2014-2019, nakierowanego na ścisłą kontrolę działalności operacyjnej i inwestycyjnej Województwa jest warunkiem koniecznym do otrzymania pożyczek z budżetu państwa.

Na obniżenie ratingu wpłynęły następujące czynniki - są one podane wraz z wagą, z jaką dany czynnik wpłynął na decyzję:

Wysoka waga

Słaba płynność jest wynikiem niższych o 350 mln niż zaplanowano w uchwale budżetowej dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które stanowią największe źródło dochodów Województwa (54% dochodów ogółem w 2010-2012). Pozostałe źródła dochodów nie zrekompensują utraty dochodów z CIT. Fitch uważa, że w latach 2013-2014 Województwo może odnotować deficyt, który planuje finansować głównie z dwóch pożyczek z budżetu państwa oraz, że wyższa elastyczność finansowa oraz mniejsza zależność od cykli gospodarczych jest możliwa tylko po wdrożeniu programu ścisłej racjonalizacji wydatków.

Możliwość Województwa w zakresie ograniczania wydatków jest ograniczona. Zgodnie z programem postępowania ostrożnościowego Władze Województwa zakładają oszczędności wydatków operacyjnych w wysokości około 250 mln zł w latach 2014-2016. Wyższe oszczędności byłyby możliwe do osiągnięcia tylko po wprowadzeniu zmian strukturalnych, które jednak są trudne do osiągnięcia w krótkim okresie. Fitch przyjmuje do wiadomości, że ze względu na wybory samorządowe w 2014r. gotowość Władz Województwa na wprowadzenie wspomnianych zmian może być niska.

Fitch oczekuje, że płynność Województwa będzie słaba w latach 2013-2016, i będzie ono często korzystało z dostępnego kredytu krótkoterminowego o limicie 300 mln zł. Zadłużenie wzrośnie tylko na skutek pożyczek z budżetu państwa (termin zapadalności w 2039r., rozpoczęcie spłaty w 2020r.), ponieważ program postępowania ostrożnościowego ogranicza możliwość dalszego zadłużania do 2019r. Województwo może osiągnąć najwyższy poziom zadłużenia w 2014r., kiedy może ono wynieść 1,9 mld zł albo wysokie 95% dochodów bieżących. Następnie zadłużenie spadnie do 1,7 mld zł w 2016r. (92% dochodów bieżących) zgodnie z harmonogramem spłat.

średnia waga

Wpłaty na „janosikowe" są największym elementem wydatków operacyjnych Województwa wynoszącym około 35% wydatków ogółem. Władze Mazowieckiego planują sfinansować 220 mln zł (z 661,3 mln zł ogółem) „janosikowego" w 2013r. i 246 mln zł (z 646 mln zł) w 2014r. z dwóch pożyczek z budżetu państwa. Rząd zadeklarował prace nad zmianą formuły obliczania wysokości wpłat na część regionalną subwencji ogólnej dla województw oraz zamiar wprowadzenia zmian prawnych w 2015r. Mogłoby to znacząco odciążyć budżet Województwa jednak Fitch nie zna jeszcze szczegółów ewentualnych zmian.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.