PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch ocenia finanse Płocka. Perspektywa stabilna

  • aw    13 czerwca 2016 - 13:36
Fitch ocenia finanse Płocka. Perspektywa stabilna

Płock jest średnim miastem liczącym około 122 tys. mieszkańców (fot.wikimedia.org/Krzysztof Lisocki)

• Fitch Ratings potwierdził ratingi Płocka (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”.
• Perspektywa ratingów jest stabilna.
• Fitch potwierdził również rating dla zadłużenia w walucie krajowej „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)” dla zwykłych niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Płock na kwotę 58,0 mln zł oraz 86,9 mln zł.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobre wyniki finansowe miasta zgodnie z podstawowym scenariuszem Fitch oraz oczekiwaniami Fitch, że Płock utrzyma wyniki operacyjne w średnim okresie, które będą wspierane przez działania mające na celu utrzymanie kontroli kosztów.

Kontrola kosztów przynosi pozytywne efekty

Zdaniem Fitch nowe podejście administracji w kierunku bardziej zorientowanym na kontrolę kosztów może skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na nowy dług w średnim okresie. W 2015r. uległo zmianie podejście do zarządzania finansami Miasta. Celem nowego Skarbnika (od kwietnia 2015r.) jest stopniowe zwiększanie nadwyżki operacyjnej Miasta, głównie przez zwiększenie kontroli wydatków operacyjnych.

W 2015r. Płock osiągnął dobrą marżę operacyjną na poziomie 9,4% i nadwyżkę operacyjną w kwocie 67,8 mln zł, w porównaniu do 7% i 50 mln zł w 2014r. Poprawa wyników była rezultatem lepszego wykonania dochodów, głównie z podatków dochodowych, oraz spadku wydatków operacyjnych o 2,8% w porównaniu do 2014r. Fitch uważa, że lepsza kontrola wydatków operacyjnych pomoże w stabilizacji wyników operacyjnych w latach 2016-2018 z marżą operacyjną wynoszącą średnio 8% i nadwyżką operacyjną 1,4 razy wyższą od obsługi zadłużenia.

Fitch oczekuje, że zadłużenie bezpośrednie miasta w latach 2016-2018 pozostanie umiarkowane na poziomie około 70% dochodów bieżących (w 2015r.: 500 mln zł czyli 69%). Prognozujemy umiarkowany wzrost długu w tym okresie w wyniku inwestycji, które będą w dużym stopniu współfinansowane z budżetu UE. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej powinien pozostać na poziomie 10-11 lat, zgodnie z ostatecznym terminem zapadalności długu.

W wieloletniej prognozie finansowej, Płock zakłada wydatki majątkowe średnio na 170 mln zł rocznie w latach 2016-2018. Zdaniem Fitch inwestycje w około 50% będą finansowane z dochodów majątkowych, głównie dotacji unijnych, natomiast reszta finansowania może pochodzić z dochodów własnych Miasta i nowego długu.

Budżet miasta powiązany z sytuacją lokalnych firm

Płock jest średnim miastem liczącym około 122 tys. mieszkańców w 2015 r., położonym w województwie mazowieckim. Gospodarka lokalna jest silnie powiązana z sektorem petrochemicznym. Spółki z sektora petrochemicznego umożliwiają wysokie wpływy z podatku od nieruchomości oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu miasta. Wpływają również na wyższe, niż w innych polskich miastach, dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, jednocześnie narażając budżet miasta na ryzyko związane z cyklicznością sektora naftowego.

Czytaj też:Płock bez Warszawy by sobie poradził, ale region nie

Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora samorządowego w Polsce pozostaje względnie stabilne. Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu. Stawki podatków lokalnych takich jak podatek od nieruchomości, mają ustawowo ustaloną stawkę maksymalną. Powyższe w pewnym stopniu powoduje zależność JST od decyzji zapadających centralnie i ogranicza ich elastyczność w zwiększaniu dochodów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.