Fitch ocenia finanse Płocka. Perspektywa stabilna

• Fitch Ratings potwierdził ratingi Płocka (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”.
• Perspektywa ratingów jest stabilna.
• Fitch potwierdził również rating dla zadłużenia w walucie krajowej „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)” dla zwykłych niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Płock na kwotę 58,0 mln zł oraz 86,9 mln zł.
Fitch ocenia finanse Płocka. Perspektywa stabilna
Płock jest średnim miastem liczącym około 122 tys. mieszkańców (fot.wikimedia.org/Krzysztof Lisocki)

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobre wyniki finansowe miasta zgodnie z podstawowym scenariuszem Fitch oraz oczekiwaniami Fitch, że Płock utrzyma wyniki operacyjne w średnim okresie, które będą wspierane przez działania mające na celu utrzymanie kontroli kosztów.

Kontrola kosztów przynosi pozytywne efekty

Zdaniem Fitch nowe podejście administracji w kierunku bardziej zorientowanym na kontrolę kosztów może skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na nowy dług w średnim okresie. W 2015r. uległo zmianie podejście do zarządzania finansami Miasta. Celem nowego Skarbnika (od kwietnia 2015r.) jest stopniowe zwiększanie nadwyżki operacyjnej Miasta, głównie przez zwiększenie kontroli wydatków operacyjnych.

W 2015r. Płock osiągnął dobrą marżę operacyjną na poziomie 9,4% i nadwyżkę operacyjną w kwocie 67,8 mln zł, w porównaniu do 7% i 50 mln zł w 2014r. Poprawa wyników była rezultatem lepszego wykonania dochodów, głównie z podatków dochodowych, oraz spadku wydatków operacyjnych o 2,8% w porównaniu do 2014r. Fitch uważa, że lepsza kontrola wydatków operacyjnych pomoże w stabilizacji wyników operacyjnych w latach 2016-2018 z marżą operacyjną wynoszącą średnio 8% i nadwyżką operacyjną 1,4 razy wyższą od obsługi zadłużenia.

Fitch oczekuje, że zadłużenie bezpośrednie miasta w latach 2016-2018 pozostanie umiarkowane na poziomie około 70% dochodów bieżących (w 2015r.: 500 mln zł czyli 69%). Prognozujemy umiarkowany wzrost długu w tym okresie w wyniku inwestycji, które będą w dużym stopniu współfinansowane z budżetu UE. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej powinien pozostać na poziomie 10-11 lat, zgodnie z ostatecznym terminem zapadalności długu.

W wieloletniej prognozie finansowej, Płock zakłada wydatki majątkowe średnio na 170 mln zł rocznie w latach 2016-2018. Zdaniem Fitch inwestycje w około 50% będą finansowane z dochodów majątkowych, głównie dotacji unijnych, natomiast reszta finansowania może pochodzić z dochodów własnych Miasta i nowego długu.

Budżet miasta powiązany z sytuacją lokalnych firm

Płock jest średnim miastem liczącym około 122 tys. mieszkańców w 2015 r., położonym w województwie mazowieckim. Gospodarka lokalna jest silnie powiązana z sektorem petrochemicznym. Spółki z sektora petrochemicznego umożliwiają wysokie wpływy z podatku od nieruchomości oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu miasta. Wpływają również na wyższe, niż w innych polskich miastach, dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, jednocześnie narażając budżet miasta na ryzyko związane z cyklicznością sektora naftowego.

Czytaj też:Płock bez Warszawy by sobie poradził, ale region nie

Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora samorządowego w Polsce pozostaje względnie stabilne. Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu. Stawki podatków lokalnych takich jak podatek od nieruchomości, mają ustawowo ustaloną stawkę maksymalną. Powyższe w pewnym stopniu powoduje zależność JST od decyzji zapadających centralnie i ogranicza ich elastyczność w zwiększaniu dochodów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU