PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch ocenia rating Rzeszowa na „BBB”

  • max    31 października 2012 - 13:29
Fitch ocenia rating Rzeszowa na „BBB”

Fitch Ratings nadał Miastu Rzeszów międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch nadał również długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna.
Ratingi Rzeszowa odzwierciedlają niskie zobowiązania pośrednie miasta oraz politykę zadłużenia mającą na celu ograniczenie kosztów obsługi oraz wydłużanie średniej zapadalności długu. Ratingi biorą także pod uwagę relatywnie dobry stan lokalnej gospodarki Rzeszowa pomimo słabnącej koniunktury gospodarczej w kraju. Ratingi odzwierciedlają także prognozowany dynamiczny wzrost zadłużenia miasta w latach 2012-2014 w związku z realizowanymi inwestycjami.

Stabilna perspektywa ratingi odzwierciedla oczekiwania Fitch, że nadwyżka operacyjna miasta będzie się stopniowo poprawiać w latach 2012-2014, co pozwoli Miasto utrzymać zadowalające wskaźniki obsługi długu, pomimo planowanego wzrostu długu.
 
Ratingi Rzeszowa mogą zostać obniżone, jeśli wzrostowi zadłużenia miasta nie będzie towarzyszyła poprawa wyników na poziomie operacyjnym; nadwyżka operacyjna będzie niewystarczającą dla obsługi długu i/lub wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) przekroczy 15 lat. Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Miasto będzie utrzymywać nadwyżkę operacyjną 1,5 raza wyższą od obsługi długu, a jednocześnie zmniejszy się jego zapotrzebowanie na dług.

W 2012r. nadwyżka operacyjna miasta może wzrosnąć do około 50 mln zł w porównaniu do 40 mln zł w 2011r. i stanowić 7% dochodów operacyjnych. Poprawa ta będzie wynikała z rosnących dochodów podatkowych, dobrego zarządzania finansowego w Mieście oraz prowadzonej polityki w zakresie racjonalizacji wydatków operacyjnych. Fitch spodziewa się, że w latach 2013-2014 nadwyżka operacyjna Rzeszowa będzie nadal stopniowo rosnąc i przekroczy 8% dochodów operacyjnych.

Zdaniem Fitch zadłużenie miasta może wzrosnąć do 410 mln zł na koniec 2012r. oraz 600 mln zł w 2014r., tj. stosunkowo wysokich 70% dochodów bieżących. Jednak zmiana polityki długu Miasta polegająca na pozyskaniu niskooprocentowanego, długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (300 mln zł, 25-letni okres zapadalności dla każdej transzy), powinna pozwolić Miastu ograniczyć presję, jaką obsługa długu będzie powodować na jego budżet.

Fitch spodziewa się, że w latach 2012-2014 wskaźniki obsługi zadłużenia Rzeszowa pozostaną zadowalające, z nadwyżką operacyjną wystarczającą dla obsługi długu, która jest szacowana na około 55 mln zł rocznie, a wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) nie przekroczy 13 lat.

Zobowiązania pośrednie Miasta są niskie i wynikają jedynie z zadłużenia spółek miejskich (26 mln zł na koniec 2011r.). Fitch spodziewa się, że pozostaną one niskie również w latach 2012-2015, ponieważ Miasto nie planuje tworzyć spółek celowych w celu realizacji inwestycji, nie wykazuje zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, a podległe mu jednostki zdrowia nie generują ryzyka dla budżetu Miasta.

Rzeszów stanowi centrum gospodarcze południowo-wschodniej Polski. Zdywersyfikowana struktura lokalnej gospodarki, rosnące inwestycje prywatne, włączając inwestycje mieszkaniowe na niedawno przyłączonych do Miasta terenach, powinny wspierać dalszy rozwój bazy podatkowej Rzeszowa w kolejnych latach. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.