PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch: Ostrów Wielkopolski stabilny finansowo

  • pt    13 lipca 2016 - 08:47
Fitch: Ostrów Wielkopolski stabilny finansowo
Ostrów Wielkopolskie liczy 72 tys. mieszkańców (fot.wikipedia)

• Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie „A(pol)”.
• Rating ma perspektywę stabilną.
W latach 2016-2018 Fitch spodziewa się, że Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne. Według prognoz Fitch w średnim okresie marża operacyjna będzie wynosiła 15 proc., a nadwyżka operacyjna średnio 30 mln zł, i będzie wystarczająca do pełnej obsługi zadłużenia, szacowanej na 13 mln zł rocznie.

W 2015r. nadwyżka operacyjna miasta wyniosła 33 mln zł, co stanowi 16 proc. dochodów operacyjnych (2014r.: 31 mln zł czyli 15,4 proc.) i była trzykrotnie wyższa od obsługi zadłużenia.

Fitch zakłada, że w średnim okresie wydatki majątkowe pozostaną na poziomie około 30 mln zł rocznie. Głównym obszarem inwestycji miasta będzie infrastruktura lokalna w tym drogi i transport (tabor autobusowy), mieszkania komunalne i przedszkola.

Miasto będzie ubiegać się o fundusze unijne dostępne w ramach perspektywy 2014-2020 na dofinansowanie wydatków majątkowych. Wdrożenie nowych inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi spodziewane jest po 2017r.

- Ze względu na ograniczone zapotrzebowanie na dług oraz zdolność finansowania inwestycji ze środków własnych oczekujemy, że zadłużenie bezpośrednie Ostrowa będzie się stopniowo zmniejszać do około 52 mln zł czyli około 20 proc. dochodów bieżących w 2018r. (32 proc. w
2015r.). Wskaźnik spłaty długu w średnim okresie powinien wynosić około 2 lat i będzie najniższy spośród miast stanowiących grupę porównawczą dla miasta – pisze Fitch.

Polityka władz miasta dotycząca stopniowego zwiększenia dochodów (stawek podatków lokalnych, kontroli bazy podatkowej) oraz kontroli wydatków operacyjnych – zdaniem agencji - przełożyła się na dobrą zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, co ogranicza presję na znaczny wzrost zadłużenia.

Ze względu na mały budżet, Ostrów jest bardziej narażony na negatywne zmiany w gospodarce lokalnej lub w otoczeniu instytucjonalnym. Jednak władze miasta mają rozpoznane ryzyka i mogą im przeciwdziałać poprzez ostrożne podejście do budżetowania czy utrzymywanie dobrej płynności na wypadek niespodziewanych wydatków.

Jak podkreśla Fitch władze Ostrowa podejmują również działania wspierające działalność gospodarczą w mieście oraz tworzą dobre warunki życia dla mieszkańców w celu przeciwdziałania ich migracji.

Zadłużenie spółek komunalnych wzrosło z 38,5 mln zł w 2014r. roku do 58 mln zł w 2015r. w wyniku inwestycji finansowanych długiem, ale według Fitch w średnim okresie będzie ono spadało zgodnie z harmonogramem spłaty. Większość długu spółek była związana z inwestycjami RZZO (budowa zakładu przetwarzania odpadów; projekt z dużym dofinansowaniem unijnym) oraz OTBS (budownictwo mieszkaniowe).

Zdaniem Fitch, zadłużenie pośrednie nie stanowi dużego ryzyka dla budżetu miasta, ponieważ obie spółki spłacają swoje zadłużenie z własnych przychodów.

Ostrów małym miast

Ostrów jest małym miastem (72.900 mieszkańców), ale jest bardzo dobrze położony w niedużej odległości od trzech miast wojewódzkich. To sprawia, że miasto jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Bezrobocie w mieście w maju w 2016r. (5,2 proc.) było niższe od średniej krajowej (9,1 proc.) i maleje od 2010r.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.