PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch podniósł rating Opola

  • AT    27 lipca 2012 - 19:11
Fitch podniósł rating Opola

Fitch Ratings podniósł krajowy rating długoterminowy Opola z „BBB(pol)” na „BBB+(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna.
Rating Opola bierze pod uwagę zadawalające, chociaż podlegające wahaniom, wyniki operacyjne, niskie ryzyko pośrednie oraz dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę lokalną. Fitch również uwzględnił rosnące zadłużenie Miasta, związane z realizowanymi inwestycjami.

Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie Opole utrzyma dobre wyniki operacyjne, pomimo presji na wzrost wydatków operacyjnych.

Obniżenie ratingu Opola może nastąpić w przypadku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej i/lub w wyniku silnego wzrostu zadłużenia, co spowodowałoby istotne pogorszenie się wskaźników obsługi długu.

Z drugiej strony rating może zostać podniesiony, jeżeli w średnim okresie wyniki operacyjne będą dobre i ustabilizują się z nadwyżką operacyjną powyżej 10 proc.dochodów operacyjnych, a wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną bezpieczne.

Ostrożne zarządzanie budżetowe w mieście jest pozytywnie oceniane przez Fitch. Zarządzanie finansami miasta wskazuje, że działania racjonalizujące wydatki bieżące powinny przyczynić się do ograniczenia ich wzrostu, zwłaszcza w najbardziej kosztownych działach, takich jak oświata, pomoc społeczna i administracja publiczna.

Działania te polegają m.in. na optymalizacji sieci szkół i stałym monitorowaniu wydatków na wynagrodzenia oraz na zakup dóbr i usług.

Miasto prowadzi ostrożną politykę zadłużania, czego wyrazem jest korzystna struktura długu zapewniająca równomierne rozłożenie jego spłaty oraz stosunkowo niskie koszty obsługi.

<!-- pagebreak //--

Z uwagi na realizowane inwestycje, zadłużenie Opola (bez zadłużenia z tytułu pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych) wzrosło z 150 mln zł na koniec 2010r. do 169 mln zł na koniec 2011r., lecz pozostało na umiarkowanym poziomie (ok. 34 proc. dochodów bieżących).

Fitch prognozuje, że zadłużenie miasta będzie rosło, jednak nie powinno ono przekroczyć 45 proc. dochodów bieżących w latach 2012-2014, a obsługa długu może wynosić łącznie ok. 35 mln zł rocznie.

W 2011r. nadwyżka operacyjna Opola pogorszyła się i wyniosła 6,1 proc. (średnio 7,6 proc. w latach 2009-2010).

Była ona jednak wystarczająca na obsługę zadłużenia. Wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) wyniósł ok. 7 lat, natomiast obsługa zadłużenia stanowiła ok. 74 proc. nadwyżki operacyjnej.

Fitch oczekuje, że w średnim okresie nadwyżka operacyjna Miasta będzie wynosić ok. 7 proc. dochodów operacyjnych, co powinno zapewnić bezpieczne wskaźniki obsługi długu, pomimo spodziewanego jego wzrostu.

Opole, liczące około 126.000 mieszkańców, jest zaliczane do miast średniej wielkości. Jest ono stolicą województwa opolskiego, które jest najmniejszym województwem w Polsce. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.