PARTNER PORTALU
  • BGK

Fitch podniósł ratingi Kielc

  • pt    18 kwietnia 2016 - 13:08
Fitch podniósł ratingi Kielc
Fitch oczekuje, że Kielce utrzymają dobre wyniki operacyjne w średnim okresie. (fot.wikipedia.pl)

• Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Kielce dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z „BBB-” do „BBB” oraz krajowy rating długoterminowy z „A-(pol)” do „A(pol)”.
• Perspektywa ratingów jest stabilna.
Podniesienie ratingów odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych miasta i mocne wskaźniki zadłużenia, wspierane przez dobre zarządzanie i rosnącą gospodarkę krajową. Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwania Fitch, że Kielce utrzymają dobre wyniki operacyjne w średnim okresie.

Wysoka waga

Fitch oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie. Marża operacyjna będzie wynosiła 8 proc., nadwyżka operacyjna będzie 1,5 razy wyższa od obsługi zadłużenia, a wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej będzie na bezpiecznym poziomie 10-11 lat.

Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą utrzymywały tempo wzrostu wydatków operacyjnych poniżej lub na poziomie tempa wzrostu dochodów operacyjnych.

Ponadto – zdaniem agencji - wzrost gospodarki kraju powinien wspierać rozwój gospodarki lokalnej i pozytywnie wpływać na dochody podatkowe miasta.

Ostrożna polityka władz Kielc oraz ograniczanie wzrostu wydatków przyczyniły się do poprawy wyników operacyjnych w latach 2013-2015 – ocenia agencja. Zgodnie z prognozami Fitch w 2015 r. marża operacyjna Kielc wyniosła 8 proc, i była wyższa od średniej z lat 2010-2012, wynoszącej 5,3 proc.

Zdaniem Fitch, polityka zarządzania finansami miasta jest czynnikiem wspierającym rating.

- W celu ograniczenia wydatków w najbardziej kosztownych obszarach działalności władze miasta ściśle kontrolują wydatki na płace, organizują przetargi na zbiorowy zakup mediów i modernizują budynki publiczne. Powyższe działania powinny umożliwić Kielcom utrzymywanie wzrostu wydatków operacyjnych poniżej lub na poziomie wzrostu dochodów operacyjnych w średnim okresie – tłumaczy Fitch.

Średnia waga

Fitch oczekuje, że w latach 2016-2018, zadłużenie bezpośrednie Kielce pozostanie na umiarkowanym poziomie poniżej 75 proc. dochodów bieżących. Zdaniem Fitch zadłużenie będzie umiarkowanie rosło na skutek inwestycji infrastrukturalnych w dużym stopniu współfinansowanych ze środków unijnych.

Agencja uważa, że wydatki majątkowe w średnim okresie będą wynosić średnio 200 mln zł lub 16 proc. wydatków ogółem. Rozpoczęcie inwestycji współfinansowanych z dotacji UE z perspektywy na lata 2014-2020 może wymagać czasu.

- Kolejny duży wzrost wydatków majątkowych jest spodziewany w latach 2018-2020, ale uważamy, że w większości będą one finansowane z dochodów majątkowych (w tym środków z UE) i nadwyżki bieżącej, co ograniczy zapotrzebowanie miasta na finansowanie długiem – pisze Fitch.

Kielce są średnim miastem liczącym około 200 tys. mieszkańców. Gospodarka Kielc jest zdywersyfikowana, jednak słabsza niż w innych miastach będących stolicami województw – ocenia agencja.

PKB na mieszkańca w 2013 r. (ostatnie dostępne dane) dla podregionu kieleckiego, który obejmuje Kielce wraz z otaczającymi miejscowościami, wynosił 80 proc. średniej krajowej. Zdaniem Fitch wskaźniki ekonomiczne dla miasta powinny być na poziomie średniej krajowej, ponieważ miasto jest najsilniejszym ośrodkiem w podregionie.

Czynnik zmiany ratingu

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli miasto nadal będzie osiągało dobre wyniki operacyjne, a jednocześnie zmniejszy się jego zapotrzebowanie na finansowanie długiem, co wpłynie na poprawę wskaźnika długu do nadwyżki bieżącej poniżej 10 lat.

Ratingi Kielc mogą zostać obniżone, w przypadku, gdy wyniki operacyjne pogorszą się i wskaźnik obsługi zadłużenia (odsetki i spłata kapitału) do nadwyżki operacyjnej znacząco i w sposób trwały przekroczy 100 proc. (66 proc. w 2015 r.).

Fitch zakłada, że program inwestycyjny nie zostanie znacząco powiększony, co mogłoby prowadzić do zwiększenia zapotrzebowania miasta na nowy dług.

Agencja zakłada również, że miasto będzie przestrzegać wszystkich regulacji oraz procedur przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.